HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER
Voor medewerkers: office.com
E-mail
info@irisopvang.nl
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen

Algemeen pedagogisch beleidsplan

Algemeen pedagogisch beleidsplan

Kinderen moeten zich al spelend in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Niet het schoolse leren staat voorop, maar omgaan met anderen, het ontplooien van hobby’s en het ontdekken van eigen interesses en talenten. Het bevorderen van zelfredzaamheid gaat hand in hand met liefdevolle aandacht. Met spelletjes en andere activiteiten stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen. Zo is er speelgoed voor de motorische, de zintuiglijke en de creatieve ontwikkeling. Uiteraard kan er zowel binnen als buiten worden gespeeld. Bovendien zijn er geregeld activiteiten zoals koken, toneel, dans, sport, creatieve workshops en natuuractiviteiten.

Locatie
Een veilige en vertrouwde omgeving bevordert de ontwikkeling van een kind. Doordat IRIS Opvang is gevestigd in het schoolgebouw, hebben we de keuken, het speellokaal, de open ruimte en het plein binnen handbereik. Daarnaast gaan we zo nu en dan naar locaties als de kinderboerderij, het kabouterbos en speeltuinen.

Beleidsplan
Het pedagogisch beleid van IRIS Opvang is uitgebreid verwoord in ons pedagogisch beleidsplan. Deze kunt u hieronder inzien. 

LEES ALLES OVER IRIS OPVANG

LEES ALLES OVER IRIS OPVANG

IN ONS WEBMAGAZINE!
logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2020 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken