HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER
Voor medewerkers: office.com
E-mail
info@irisopvang.nl
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen

Huisregels BSO en KO

Huisregels BSO en KO

Huiselijke sfeer
De kinderen kunnen hun verhaal over hun schooldag kwijt en krijgen alle gelegenheid om te knutselen, koken, dansen, sporten en muziek te maken. De buitenschoolse opvang is bewust geen verlenging van de schooldag, maar biedt de kinderen een huiselijke sfeer. Hier kunnen ze ontspannen, spelen en hun eigen interessegebieden ontwikkelen. Bij ons treft u geen computerspelletjes. Het activiteitenaanbod is zo divers dat de kinderen dit niet als een gemis ervaren. 

Bijzondere dagen
Tijdens studiedagen van de school gaat de buitenschoolse opvang gewoon door. 

Huisregels 
Voor de BSO en KO zijn er huisregels opgesteld. Deze kunt u hier downloaden. 

Christelijk
Ons christelijk karakter is herkenbaar in de waarden en normen: respect voor elkaar en ruimte voor ieder individu. In de activiteitenplanning wordt zo mogelijk aandacht besteed aan christelijke feestdagen. De maaltijden worden gezamenlijk begonnen en afgesloten met een gebed. 

logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2020 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken