HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER
Voor medewerkers: office.com
E-mail
info@irisopvang.nl
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en gezondheid

Professionele leiding en continu toezicht
IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Veilig in de zin van brandveilig, gezond en schoon, maar ook in sociaal opzicht. Met professionele leiding en continu toezicht is de veiligheid van de kinderen gewaarborgd. In noodgevallen kan de leiding bovendien te allen tijde een beroep doen op de professionele achterwacht. 

Fysieke veiligheid
Voor het waarborgen van de fysieke veiligheid en gezondheid hebben we allerhande maatregelen getroffen. Denk daarbij aan vingerbeveiligingstrips bij de deuren en stopcontactbeveiliging. Op basis van de GGD-normen hebben we hygiëneprotocollen opgesteld. Bovendien voeren we jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Verbeterpunten worden direct aangegrepen om het niveau van veiligheid te optimaliseren. 

Sociale veiligheid
We streven naar een open, warme en huiselijke sfeer waarin kinderen zich thuis voelen. Vaste groepsleiding vormt de basis voor een vertrouwensband tussen de kinderen en de medewerkers. Er is ruimte voor vragen en verhalen. Over school, maar ook over hobby's, vriendjes en vriendinnetjes en over thuis. Uw kind komt zo veel mogelijk in dezelfde groep kinderen, met dezelfde medewerkers. 

Respect en verdraagzaamheid
Pesters geven wij geen kans. IRIS Opvang sluit zich aan bij het pestprotocol van de betreffende basisschool. Bij ons zijn respect en verdraagzaamheid buitengewoon belangrijke thema's. IRIS Opvang geeft ruimte om jezelf te zijn. 

Team
Al onze medewerkers hebben een diploma van een relevante opleiding. Bovendien zorgen we door middel van nascholing ervoor dat onze kennis up-to-date blijft. Elke locatie heeft één leidinggevende. Samen met de pedagogisch medewerkers wordt een hecht team gevormd. Bovendien bieden we stagiaires de mogelijkheid om aan hun toekomstige beroep te 'proeven'. Deze stagiaires zijn nooit alleen verantwoordelijk voor een groep. 

Beleid
IRIS Opvang heeft een beleidsplan geschreven voor de veiligheid en gezondheid. Deze kunt u hier binnenkort downloaden. 

logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2020 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken