Voor medewerkers: office.com
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
Image

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder staan de antwoorden op vragen die vaak aan ons worden gesteld.

Coronavirus, lockdown & noodopvang

Waar kan ik informatie vinden van de overheid?
Op de website www.rijksoverheid/coronavirus staat alle informatie vanuit de overheid.

Kinderopvang en scholen zijn dicht met ingang van woensdag 16 december tot zondag 7 februari 2021. 

Dinsdagmiddag 15 december hebben alle ouder(s)/verzorger(s) van IRIS Opvang een bericht ontvangen. Daarin staat informatie hoe IRIS Opvang omgaat met deze situatie. Op woensdag 13 januari hebben de ouder(s)/verzorger(s) opnieuw een bericht ontvangen over de sluiting van 18 januari tot 24 januari. En op dinsdag 19 januari wordt een bericht verzonden voor de slutiting tot 7 februari. 


De vragen en antwoorden op deze pagina over de lockdown & noodopvang zijn op 19 januari 2021 aangepast. 

Inschrijving

Hoe regel ik opvang?
Aanmelden gaat gemakkelijk via het online inschrijfformulier. Je ziet hier ook hoe het traject verloopt; van het invullen van het formulier tot de eerste opvangdag.

Plaatsing

Is er een wachtlijst?

Op een aantal vestigingen werken we met wachtlijsten omdat alle plekken daar momenteel bezet zijn. Om een nieuwe plaatsing mogelijk te maken zijn we afhankelijk van opzeggingen of wijzigingen in de planning. Dit maakt het lastig om een inschatting te maken hoelang het duurt voordat er plaatsingsmogelijkheden ontstaan.

Hoeveel wachtenden er voor je kind zijn is moeilijk aan te geven. We werken met drie soorten wachtlijsten:

  1. een voorrangswachtlijst voor broertjes/zusjes en kinderen van onze medewerkers.
  2. een voorrangswachtlijst voor aanvragen van extra dagen en/of ruilen van dagen of vestiging van reeds geplaatste kinderen.
  3. een algemene wachtlijst voor kinderen die nog niet geplaatst zijn bij ons.

Zodra er een plaats vrijkomt die aan de aanvraag voldoet, bieden we die natuurlijk aan. In sommige gevallen komen we ook met een alternatief voorstel.

Contractmogelijkheden

Welke contractmogelijkheden zijn er?
De keuze van een contractvorm hangt af van hoeveel dagen opvang je nodig bent tijdens de vakanties. 

Kinderopvang
Bij een 52-wekencontract wordt je kind iedere week ingepland. 
Bij een 48-wekencontract wordt je kind 48 weken ingepland en dus 4 weken uitgepland. 
Bij een 44-wekencontract wordt je kind 44 weken ingepland en dus 8 weken uitgepland. 
Bij een 40-wekencontract wordt je kind alle schoolvakanties uitgepland. 
Wil je weten welke weken er in 2021 uitgepland zijn? Kijk dan op deze pagina. Daar staat meer informatie over de contractmogelijkheden. 

Buitenschoolse opvang
De basis is een schoolweken contract (40-wekencontract). Daarmee heb je opvang tijdens de schoolweken. Als je ook opvang nodig bent in de vakanties, kun je kiezen uit een 44-weken, 48-weken of een 52-weken contract. Op deze pagina staat meer informatie over de contractmogelijkheden.

Studiedagen

Studiedagen, hoe werkt dat?

De vooraf geplande studiedagen op de schooljaarkalender vormen het uitgangspunt voor de studiedagenregeling. Die jaarkalender krijgen wij in augustus van de schooldirecteur of ikc-directeur. Gaat je kind op zo'n door de school geplande (mid)dag naar de naschoolse opvang dan zitten deze dagen allemaal gewoon bij de prijs inbegrepen. Gaat je kind op zo'n dag alleen naar de voorschoolse opvang of helemaal niet naar de opvang? Dan brengen wij extra kosten in rekening als je je kind aanmeldt voor opvang. Geeft de school ongepland extra vrij, of gaat de school eerder uit? En staat dit niet op de jaarkalender zoals die aan het begin van het schooljaar bekend was? Ook dan brengen wij extra kosten in rekening.

Hoeveel wachtenden er voor je kind zijn is moeilijk aan te geven. We werken met drie soorten wachtlijsten:

  1. een voorrangswachtlijst voor broertjes/zusjes en kinderen van onze medewerkers.
  2. een voorrangswachtlijst voor aanvragen van extra dagen en/of ruilen van dagen of vestiging van reeds geplaatste kinderen.
  3. een algemene wachtlijst voor kinderen die nog niet geplaatst zijn bij ons.

Zodra er een plaats vrijkomt die aan de aanvraag voldoet, bieden we die natuurlijk aan. In sommige gevallen komen we ook met een alternatief voorstel.

Kosten

Wat zijn de kosten voor de opvang?

We hanteren een vaste prijs per maand voor het aantal opvangdagen per week. We rekenen vanuit een jaarbedrag. Daarbij houden we rekening met de sluitingsdagen en de nationale feestdagen. Het uiteindelijke jaarbedrag wordt verdeeld over 12 maanden. Daardoor wordt er elke maand hetzelfde maandbedrag gefactureerd. 
Uitzondering hierop is als je extra opvang afgenomen hebt. Dat wordt na afloop van de maand gefactureerd en kan maandelijks wisselen. 

Facturatie

Wanneer worden extra afgenomen dagen gefactureerd?

Indien er extra opvang afgenomen is boven de in het contract afgesproken opvang dan wordt deze extra in rekening gebracht. De facturatie daarvan vindt altijd een maand later plaats.

Kinderopvangtoeslag

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet je en je eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunt je nalezen op www.rijksoverheid.nl.

Ouderportaal

Wat is de functionaliteit van het ouderportaal?

De medewerkers doen verslag van de belevenissen op de groep. In één oogopslag zie je hoeveel je kind geslapen heeft en heb je bijvoorbeeld altijd de voedingstijden bij de hand. Zelf kun je ook informatie toevoegen.

Regelmatig ontvang je foto’s van de eigen groep van je kind. Beelden zeggen meer dan duizend woorden en dat realiseren onze medewerkers zich ook. Stel je maar eens voor hoe fijn het is, om je kind lachend op een foto te zien, wanneer het afscheid wat moeilijker is gegaan. Je kunt dan met een gerust hart weer verder met je werk, studie of andere bezigheden.

Via het Ouderportaal regel je ook al je incidentele opvangwensen, kun je vakantie doorgeven en kun je doorgeven als je kind afwezig is.

Vakantie opvang, ruilen en extra opvang

Kan ik ruilen van dagdelen?

Het aanvragen van incidentele ruildagen verloopt altijd via het ouderportaal. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt de aanvraag goedgekeurd.

Structurele verzoeken tot wijzing van dagdelen kunnen worden gedaan via administratie@irisopvang.nl. Als er plaats is en er geen andere kinderen op de wachtlijst staan die voorrang hebben zal de aanvraag gehonoreerd worden. In alle andere gevallen wordt er een wachtlijst plaats aangemaakt.

Openingstijden

Wat zijn jullie openingstijden?

Onze kinderopvang locaties zijn geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. De buitenschoolse opvang locaties zijn geopend vanaf het moment dat de school ‘uit’ is tot 18.30 uur. De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.00 uur. 

Privacy

Waarom worden de kinderen op Facebook foto's 'geblurd'?

Vanuit de privacywetgeving moet er vooraf toestemming zijn gegeven voor het publiceren van foto’s waar personen op staan. In de praktijk is dit lastig, omdat sommige kinderen van hun ouders/verzorgers wel op de foto mogen en sommige kinderen niet. Om alle kinderen gelijk te behandelen is voor het ‘blurren’ gekozen. Op deze manier kunnen wij toch op onze sociale media laten zien wat de kinderen zoal hebben gedaan en beleefd bij de opvang.

Compliment, verbeterpunten & klachten

Ik heb een verbeterpunt, waar kan ik dit melden?

Wij vinden het fijn als je de moeite neemt om je feedback aan ons door te geven. Verbeterpunten kunnen hier worden ingevuld. We gaan ervan uit dat deze ook zijn besproken op de locatie en (indien van toepassing) met de betreffende medewerker.

Staat uw vraag er niet bij?

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact met ons op
logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2021 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken