Voor medewerkers: office.com
Peuteropvang
‘Mijn spelen is leren en mijn leren is spelen’ - Hyroniemous van Alphen.
Kinderen leren en ontwikkelen door te spelen. Ze leren met hun hele lijf door te bewegen en hun zintuigen te gebruiken. Ze leren door ervaren. Of zoals Vygotsky zou zeggen: ‘Het spel is de motor van de ontwikkeling.’. Om tot ontwikkeling te komen is het belangrijk dat kinderen zich goed en veilig voelen en dus besteden we daar veel tijd en aandacht aan. We hebben het dan over het welbevinden van het kind. Vervolgens krijgen de kinderen de ruimte om te spelen in een omgeving waar de materialen prikkelend en uitdagend zijn; een rijke speel-leeromgeving. We richten bijvoorbeeld het keukentje in of zetten een bak met blokken klaar. Door het spelen krijgen de kinderen de ruimte om te ontwikkelen.

Speel-leeromgeving
De kinderen komen binnen in een omgeving waar aantrekkelijk speelgoed en verschillende objecten hun nieuwsgierigheid prikkelen. De materialen die klaarstaan nodigen uit tot spelen. Dit zijn vaak materialen die van zichzelf niet één betekenis hebben. Kinderen gaan hun fantasie gebruiken. De ene keer maken ze met de blokken een huis, de andere keer vormen de blokken het hek van een dierentuin. In het spelen beoefenen de kinderen dan ook verschillende vaardigheden en zijn ze bezig zich te ontwikkelen. En wij? Wij observeren en luisteren: waar is het kind mee bezig? Welke interesse is er gewekt? Welk materiaal kan ik neerleggen of welke zin kan ik uitspreken om het spel te verdiepen of verbreden? 

Aanbod van activiteiten
We bieden iedere dag verschillende activiteiten die erop gericht zijn de kinderen nog verder uit te dagen in hun ontwikkeling. Vanuit onze VVE-methode Piramide ontdekken we alles rondom een thema. Het is ons streven de kinderen enthousiast te maken om mee te gaan op die ontdekkingstocht en tegelijkertijd willen we dit doen door zoveel mogelijk aan te sluiten bij het kind en zijn/haar interesses. De kinderen vinden elementen van het thema terug in hun speel-leeromgeving en kunnen zo het thema verwerken in hun spel. We leggen boekjes neer of gaan zitten en beginnen met lezen. Kinderen haken hierop aan als zij dat willen. We zingen liedjes of gaan naar buiten om daar van alles te ontdekken. We streven ernaar iedere keer aan te sluiten bij de nieuwsgierigheid en interesses van het kind.

Samen met ouders en samen met onderwijs
Samen met ouders willen wij om het kind heen gaan staan. Dat doen we door afstemming te zoeken in de relatie, zowel in de communicatie als in de samenwerking. Zonder ouders en hun informatie kunnen wij niet aansluiten op het kind zoals we dat graag willen. En dus zijn we nieuwsgierig naar wat zij zien bij het kind, wat ze thuis meemaken met hun kind en waarin hun kind ontwikkelt. Wij willen graag delen over wat ouders thuis kunnen aanbieden en ondernemen, in aansluiting op de peuteropvang. Én we willen samenwerken met ouders en onderwijs om ook de overstap naar het onderwijs zo te laten verlopen, dat het kind in zijn ontwikkeling gewoon lekker verder kan gaan waar hij/zij gebleven was.
We noemen het peuterbeleid, omdat het beleid voor alle peuters bij IRIS Opvang geldt. Het VVE-beleid is een onderdeel van ons peuterbeleid. 
Image

DIRECT INSCHRIJVEN

Online en lekker snel

VEELGESTELDE VRAGEN

Bekijk ze hier
logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2022 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken