Voor medewerkers: office.com
Voor- en vroegschoolse educatie

Bij IRIS Opvang bieden we peuters activiteiten die horen bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Heeft een kind meegedaan met het VVE-programma, dan kan het op de basisschool een betere start maken.

Het VVE-programma bestaat uit twee onderdelen. Allereerst de voorschoolse educatie; dit bieden wij aan binnen de kinderdagopvang aan peuters van 2,5 tot ze naar school gaan. Maar ook de baby’s en dreumesen krijgen elementen hieruit aangeboden. En dan is er nog de vroegschoolse educatie; deze wordt gegeven op de basisschool, aan kleuters. Het mooie is: kinderen met een onderwijs- of ontwikkelingsachterstand die VVE krijgen, beginnen met de juiste ‘bagage’ aan de basisschool én plukken hier zelfs de vruchten van tijdens hun hele schoolloopbaan.

Ontwikkeling stimuleren met VVE Piramide
Er zijn verschillende VVE-methodes. Bij IRIS Opvang gebruiken wij de methode ‘Piramide’. Dat doen we spelenderwijs én kindvolgend. Spelen staat voor het jonge kind gelijk aan leren. Ze gebruiken hierbij hun hele lichaam. De activiteiten en de omgeving zijn zo ingericht dat de kinderen continu worden geprikkeld in hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Wij volgen het kind en voegen elementen/activiteiten toe voor verbreding of verdieping van het spel. Hierdoor stimuleren we de ontwikkeling van jonge kinderen op vier gebieden. We ondersteunen de motorische ontwikkeling (grove en fijne motoriek), de sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfstandigheid, zelfvertrouwen, samenspelen en samenwerken), de taalontwikkeling (woordenschat en beginnende geletterdheid) en de beginnende rekenvaardigheid (tellen, meten en oriënteren in ruimte en tijd).

VVE-geschoolde medewerkers
Om jonge kinderen zo goed mogelijk te kunnen voorthelpen op deze vier ontwikkelingsgebieden, volgen IRIS-medewerkers de VVE Piramide Training. Deze opleiding bestaat uit theorie én praktijkopdrachten. De opgedane VVE-kennis wordt meteen gebruikt op de groep, dus de kinderen die dit nodig hebben, profiteren er direct van. En: we spelen hierbij in op hun ontwikkelingsbehoeften op dát moment.

Thema’s uit het kinderleven
Waarom wij het VVE-programma Piramide gebruiken op de opvang? Deze methode is speciaal gemaakt voor kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bij gastouders en in groep 1 en 2 van de basisschool. Piramide bestaat uit 11 thema’s; van de seizoenen, mensen en gezondheid tot wonen, feest en verkeer. Kortom: thema’s uit het kinderleven gegrepen; herkenbaar en vertrouwd.

Leuke én leerzame activiteiten
Samen verkennen we eerst elk thema en daarna gaan we aan de slag met de activiteiten die erbij horen. Deze sluiten aan bij de belevingswereld en interesses van de kinderen, dus zij gaan hier vaak helemaal in op, erg mooi om te zien. Vaak passen we ook de speelplekken en -hoeken aan het thema aan. Elke activiteit kunnen we overigens ook net even iets aanpassen of wat makkelijker of moeilijker maken. Zo geven we ieder kind precies wat hij of zij nodig heeft om zich op een bepaald gebied verder te kunnen ontwikkelen.

Image

DIRECT INSCHRIJVEN

Online en lekker snel

VEELGESTELDE VRAGEN

Bekijk ze hier
logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2022 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken