Voor medewerkers: office.com
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen

Dagdelen & contractmogelijkheden

In 2021 gaat IRIS Opvang de contractmogelijkheden aanpassen en worden de dagdelen anders. Klik hier voor meer informatie. De informatie op deze pagina wordt binnenkort bijgewerkt.

Dagdelen

IRIS Opvang werkt met dagdelen vanuit de pedagogische visie. We willen graag rust en regelmaat op de groep. Dat biedt structuur en duidelijkheid voor kinderen. Wanneer een ouder komt om een kind op te halen of te brengen onderbreekt dat altijd even de gang van de dag. Een medewerker is nodig om de overdracht te doen. Op zich is dat niet erg, maar als dit steeds gebeurt, heeft dit invloed op de groep. Wij kunnen ouders niet verplichten om de kinderen op vaststaande tijdstippen op te halen. Als een ouder het kind eerder wil ophalen (of later brengen), mag dat. Maar met het werken met de dagdelen proberen we zoveel mogelijk rust en regelmaat te stimuleren. 

De dagdelen voor de BSO zijn per locatie verschillend. Dat komt door de schooltijden. Informeer daarom bij de administratie van IRIS Opvang naar de mogelijkheden. De standaard dagdelen die voor alle locaties gelden staan hieronder. 

Soort opvang Tijden uur
VSO 7.00 - 8.30 uur 1,5
BSO vakantiedag    7.00 - 18.30 uur 11,5
KO ochtend 7.00 - 13.00 uur 6
KO middag 13.00 - 18.30 uur    5,5
KO korte dag* 7.00 - 15.30 uur 8,5
KO hele dag 7.00 - 18.30 uur 11,5

*Het dagdeel KO korte dag kan gebruikt worden tot 31 juli 2021. Daarna is het dagdeel tot 14.30 uur en is het 7,5 uur. 

Bij de prijslijst van IRIS Opvang staan ook de dagdelen van de BSO genoemd. De prijslijst staat hier.

Contractmogelijkheden BSO

Voor de BSO heeft IRIS Opvang verschillende contractmogelijkheden. De basis is een 40-weken contract. Dat wil zeggen: opvang tijdens de schoolweken, geen opvang tijdens vakanties.
Wil je wel opvang in vakantieperiodes, dan kies je voor een 48- of 52-wekencontract. Dan is er ook opvang in (een deel van de) schoolvakanties.

Een voorbeeld:
Je kiest voor een 48-wekencontract, met 2 dagen in de week BSO. Dan gaat je kind 2 dagen per week naar de BSO in de weken dat er school is. Bovendien kan je kind dan 16 dagen (8 maal 2) naar de BSO in vakantieperiodes. Naar de BSO in vakantieperiodes noemen we bij IRIS Opvang kortweg: ‘vakantiedagen’.
Er zijn dan in theorie 4 kalenderweken per jaar over waarin je geen BSO hebt gereserveerd. Maar, omdat je bij de BSO zelf mag kiezen op welke dagen je de ‘vakantiedagen’ inzet, kun je er in dit voorbeeld ook voor kiezen om bijvoorbeeld gedurende 10 schoolvakantieweken 1 dag in de week BSO te nemen en in 2 schoolvakantieweken 3 dagen in de week BSO. Dan kom je ook uit op 16 ‘vakantiedagen’.
IRIS Opvang plant de vakantiedagen niet in. Je hebt als ouder zelf de flexibiliteit om je kind aan te melden. Hoe dat werkt? Kijk dan bij vakantieopvang op deze pagina.

De contracten
- Bij een 52-wekencontract kies je uit 12, 24, 36, 48 of 60 ‘vakantiedagen’. Die aantallen zijn gebaseerd op 12 vakantieweken met 1, 2, 3, 4 of 5 keer in de week BSO.
- Bij een 48-wekencontract kies je dus uit 8, 16, 24, 32 of 40 ‘vakantiedagen’.
- Bij een 40-wekencontract zitten er geen ‘vakantiedagen’ in het contract.

Het uurtarief is afhankelijk van het aantal weken contract dat je kiest. De prijslijst staat hier

Daarnaast is er nog een flexibel contract. Dit is een contract voor als er geen regelmaat zit in de momenten dat je opvang nodig hebt. 

Voor de BSO sluit je een contract af per kalenderjaar. Dat loopt van 1 januari tot 31 december. Vakantiedagen zijn in deze periode geldig, per 1 januari vervallen de vakantiedagen van het vorige kalenderjaar die nog niet gebruikt zijn.

Vakantieopvang
Via het ouderportaal kun je doorgeven wanneer je kind naar de vakantieopvang komt. Aanmelden voor de vakantieopvang kan tot 4 weken voorafgaand aan de vakantie. In de nieuwsbrieven en op de locaties attenderen wij ouders/verzorgers erop dat ze kunnen aanmelden.

logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2021 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken