Voor medewerkers: office.com

Dagdelen

IRIS Opvang werkt met dagdelen vanuit de pedagogische visie. We willen graag rust en regelmaat op de groep. Dat biedt structuur en duidelijkheid voor kinderen. Wanneer een ouder komt om een kind op te halen of te brengen onderbreekt dat altijd even de gang van de dag. Een medewerker is nodig om de overdracht te doen. Op zich is dat niet erg, maar als dit steeds gebeurt, heeft dit invloed op de groep. Wij kunnen ouders niet verplichten om de kinderen op vaststaande tijdstippen op te halen. Als een ouder het kind eerder wil ophalen (of later brengen), mag dat. Maar met het werken met de dagdelen proberen we zoveel mogelijk rust en regelmaat te stimuleren.

Ingeplande opvang

Afhankelijk van het gekozen contract, worden er standaard vakanties ingepland. 
- Bij een 52-weken contract zijn alle weken standaard ingepland. 
- Bij een 48-weken contract zijn er 4 weken niet ingepland. 
- Bij een 40-weken contract zijn er 12 weken niet ingepland. 
Welke weken niet ingepland zijn, staat in de tabel hieronder per kalenderjaar. De tabel is voor de buitenschoolse opvang, de kinderdagopvang en de peuteropvang.

Let op: in de tabel van 2023 is het weeknummer (42) van de herfstvakantie onjuist. De herfstvakantie valt in 2023 in week 43.

 

Image

Contractmogelijkheden BSO

Dagdelen BSO
De dagdelen voor de BSO zijn per locatie verschillend. Dit komt door de schooltijden. Download hieronder het overzicht van alle dagdelen per locatie.

Opties
Voor de BSO heeft IRIS Opvang verschillende contracten. De basis is een 40-weken contract. Dat wil zeggen: opvang tijdens de schoolweken, geen opvang tijdens vakanties. Wil je wel opvang in vakantieperiodes, dan kies je voor een 48- of 52-wekencontract. Dan is er ook opvang in (een deel van de) schoolvakanties.

Een voorbeeld:
Je kiest voor een 48-wekencontract, met 2 dagen in de week BSO. Dan gaat je kind 2 dagen per week naar de BSO in de weken dat er school is. Bovendien kan je kind dan 16 dagen (8 keer 2) naar de BSO in vakantieperiodes. Naar de BSO in vakantieperiodes noemen we bij IRIS Opvang kortweg: ‘vakantiedagen’. Deze dagen worden ingepland tijdens 8 vakantieweken. Er zijn dan 4 weken per jaar waarin je geen vakantieopvang hebt gereserveerd. 

Contracten
Voor de buitenschoolse opvang (BSO) heeft IRIS Opvang de volgende contractmogelijkheden:
- een 52-wekencontract, met opvang in alle 12 de vakantieweken.
- een 48-wekencontract, met opvang in 8 vakantieweken. In de tabel op deze pagina staat in welke weken wel en welke weken geen vakantieopvang is. 
- een 40-wekencontract zitten er geen ‘vakantiedagen’ in het contract. In de tabel op deze pagina staat welke weken vakantieweken zijn. 
- Daarnaast is er nog een flexibel contract. Dit is een contract voor als er geen regelmaat zit in de momenten dat je opvang nodig hebt. 

Tarief
Het uurtarief is afhankelijk van het aantal weken contract dat je kiest. De prijslijst staat hier

Vakantieopvang
Extra vakantieopvang aanvragen, ruilingen doorgeven of andere wijzigingen voor de vakantieopvang kan tot 4 weken voorafgaand aan de vakantie. In de nieuwsbrieven en op de locaties attenderen wij ouders/verzorgers erop dat ze wijzigingen door kunnen geven.

Contractmogelijkheden KDV

Dagdelen KDV
Bij de kinderdagopvang (KDV) gelden de dagdelen uit de volgende tabel.
Naam dagdeel
Tijden
Uur
KDV hele dag
7.00 - 18.30 uur
11,5

Contracten
Voor de kinderdagopvang heeft IRIS Opvang de volgende contractmogelijkheden:
- een 40-weken
- een 48-weken
- een 52-weken
- een flexibel contract. 

Tarief
Het uurtarief is afhankelijk van het aantal weken contact dat je kiest. De prijslijst staat hier. 

Geplande opvang
Afhankelijk van het gekozen contract, worden er standaard vakanties ingepland. Welke weken niet ingepland zijn, staat in de tabel op deze pagina. 

Contractmogelijkheden POV (peuteropvang)

Opties
De opvang is geopend van 8.25 tot 12.25 uur van maandag tot en met donderdag. De keuze is uit opvang op maandag en woensdag óf dinsdag en donderdag
Als er een VVE-indicatie is, dan is de opvang op maandag tot en met donderdag. 

Geplande opvang
De peuteropvang is tijdens de schoolweken geopend. Dat zijn 40 weken per jaar. In de tabel op deze pagina staat in welke weken er geen opvang is. Kijk daarvoor bij '40-weken-contracten'. 

Tarief
De prijslijst staat hier. 

Gemeentelijke toeslag
Bij het inschrijfformulier wordt gevraagd of je recht hebt op kinderopvangtoeslag.
- Is het antwoord ja, dan kun je kinderopvangtoeslag aanvragen.
- Is het antwoord nee, dan heb je waarschijnlijk recht op gemeentelijke toeslag. Je ontvangt dan van ons een mail, waarin we vragen of je extra informatie wilt sturen over bijvoorbeeld je inkomen. In de mail leggen we het dan verder uit wat we nodig hebben.

VVE-indicatie
Heeft je kind extra aandacht nodig, omdat er een vermoeden is van een ontwikkelings- of taal achterstand? Informeer dan bij het consultatiebureau naar een VVE-indicatie. Als je een VVE-indicatie voor je kind krijgt, vergoed de gemeente Kampen twee dagdelen peuteropvang voor je kind. De peuteropvang is VVE-gecertificeerd, waardoor je kind alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen.
iris-logo-240x240.jpg
Europa-Allee 10B
038-3333898
serviceteam@irisopvang.nl
© Copyright 2023 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken