Voor medewerkers: office.com
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen

Veranderingen BSO

Bekijk de veranderingen bij de BSO. De veranderingen staan per onderwerp uitgelegd.

Even/oneven

IRIS Opvang stopt met het aanbieden van even/oneven contracten. IRIS Opvang gaat ouders met zo’n contract actief benaderen met de vraag of ze het contract willen aanpassen. De ouders die een even/oneven weken contract hebben, hoeven dus niet zelf contact op te nemen. Zodra er plek voor elke week ontstaat, nemen wij contact op met de ouders die een even/oneven weken contract hebben. De ouder heeft dan de mogelijkheid om het contract om te zetten naar elke week of de opvang op de even/oneven weken te beëindigen.

44-weken contract

IRIS Opvang stopt met het aanbieden van een 44-weken contract. Een ouder kan kiezen uit een schoolweken contract (het 40-weken contract), een 48-weken contract, een 52-weken contract of een flexibel contract. IRIS Opvang gaat ouders met zo’n contract actief benaderen met de vraag of ze het contract willen aanpassen. De ouders die een 44-weken contract hebben, hoeven dus niet zelf contact op te nemen.

Flexibele contracten

Voorheen werd een flexibel contract afgesloten voor alle dagen van de week. Maar in de praktijk zien we dat ouders meestal op dezelfde dag of dagen gebruik maken van het flexibele contract. Daarom zijn we begin 2021 begonnen met het aanbieden van flexibele contracten op dagen dat een ouder het verwacht nodig te hebben. Zodoende kan er een wachtlijst ontstaan voor flexibele contracten op dinsdag, terwijl er op woensdag wel ruimte is voor een flexibel contract. Op die manier kunnen we meer ouders helpen met flexibele opvang. Heb je toch een keer opvang nodig op een dag dat het niet in het contract staat? Ook dan proberen we je te helpen en bekijken we of de opvang mogelijk is.

Vakanties: nieuwe werkwijze

Per 1 augustus gaan we de vakantiedagen standaard inplannen. Bij een 48-weken contract of een 52-weken contract zijn er 8 of 12 vakantieweken. Bij het aanmaken van een contract kan de ouder aangeven of er op maandagen, dinsdagen, woensdagen, donderdagen of vrijdagen tijdens de 8 of 12 weken opvang moet worden ingepland. Het voordeel hiervan is dat ouders niet meer hoeven aan te melden voor de vakantieopvang van de BSO. Dit is precies dezelfde manier van werken als bij de KO. Welke weken er geen vakantieopvang is, hangt af van je contract:

  • Bij een 52-weken contract wordt je kind elke week ingepland.
  • Bij een 48-weken contract worden 4 weken uitgepland.
  • Bij een 40-weken contract worden alle schoolvakantie uitgepland.

Welke weken dat zijn, staat in de volgende afbeelding:
Image

Dit gaat in per 1 augustus, dus tot week 31 moet je nog aanmelden voor de zomervakantie. Vanaf 1 augustus alleen nog controleren of de planning klopt en indien nodig veranderen wat je anders wilt hebben.

Dagdelen

Per 1 augustus wordt het dagdeel tot 17.30 verlengt naar 18.30 uur. Vanaf 1 augustus bieden we geen opvang meer aan tot 17.30 uur, maar is het dagdeel tot 18.30 uur.
Tijdens de coronacrisis in 2020 hebben de basisscholen de schooltijden aangepast. Als gevolg daarvan heeft IRIS Opvang de dagdelen tijdelijk aangepast, waarbij we zoveel mogelijk hebben aangesloten bij de tijden van de dagdelen. We zien dat de kosten de afgelopen maanden behoorlijk gestegen zijn en zijn genoodzaakt om een tariefsverhoging door te voeren. Maar hoe hoger de tarieven worden, ten opzichte van de tarieven van de belastingdienst, hoe duurder de opvang netto wordt voor ouders. Daarom hebben we besloten om het tarief hetzelfde te houden, maar meer uren in rekening te brengen. Dat is de meest gunstige optie voor ouders.

De dagdelen vanaf 1 augustus 2021 staan hier.

Wijzigen pilot bij BSO Ontdekking

Bij BSO Ontdekking hebben we andere contracten aangeboden om te kijken of dat iets zou zijn voor IRIS Opvang. We komen tot de conclusie dat we de pilot niet doorzetten en gaan daar dezelfde contracten aanbieden als bij de andere BSO’s. Ouders die een vakantiecontract hebben worden benaderd om een 48-weken contract of een 52-weken contract af te sluiten. Per 1 augustus 2021 gaat dit in.

Aanpassing VSO Zijstroom

De kinderen van VSO Zijstroom worden altijd opgevangen bij VSO Stroomdal, maar hebben een contract voor VSO Zijstroom. Vanuit de wet en regelgeving moet er een overeenkomst worden afgesloten voor de locatie waar de opvang structureel is. Daarom nemen wij contact op met de ouders die een VSO Zijstroom contract hebben, om daar een VSO Stroomdal contract van te maken.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hieronder staan de antwoorden op de vragen die aan ons gesteld zijn over de veranderingen. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen en antwoorden.
Wanneer gaan deze veranderingen in?
Deze wijzigingen gaan in zodra de schooltijden van schooljaar 2021-2022 bekend zijn voor alle BSO-locaties. We verwachten dat dit begin mei bekend is. Voor 1 augustus neemt een medewerker van IRIS Opvang contact met je op als jouw opvangcontract gaat veranderen.
Image
Image
Staat uw vraag er niet bij?

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact met ons op
logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2021 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken