Voor medewerkers: office.com

Wennen

Wennen bij de kinderdagopvang (0 - 4 jaar)
Wij kunnen ons goed voorstellen dat je kind graag even rustig komt kennismaken, voordat de kinderdagopvang (de opvang van nul- tot vierjarigen) start. Kinderen zijn daarom van harte welkom om een ochtend of middag te komen wennen.

Opbouwen (zelf)vertrouwen
Bij het wennen komt een kind gezellig een dagdeel op de opvanglocatie. Na een rustige overdracht kan de ouder/verzorger vertrekken. Het kind krijgt nu de tijd en ruimte om te wennen aan de opvang. Wij zijn nabij terwijl het kind zijn nieuwe omgeving ervaart. Zo bouwt het kind (zelf)vertrouwen op en krijgen ouder en kind een eerste beeld bij een dag op de opvang. 

Extra wennen
Zien ouders/verzorgers of een pedagogisch medewerker dat het prettig is voor het kind om nog een keer te komen wennen, dan kan in overleg met de medewerkers van de betreffende locatie een extra ochtend of middag worden ingepland. Voorop staat dat zowel ouder/verzorger als kind met een fijn en gerust gevoel starten met de opvang. Hier helpen we graag bij.

Overeenkomst
Het wennen is pas mogelijk als de overeenkomst ondertekend is. Zonder een overeenkomst is wennen niet toegestaan. Omdat het wen-kind meetelt in de groep, kan het voorkomen dat we niet op elk gewenst moment plek hebben. Daarom wordt het wen-moment in overleg met de ouder en een medewerker van de locatie gepland. 

Wennen bij de buitenschoolse opvang (4 jaar en ouder)
Als je kind de KDV/POV van IRIS Opvang heeft bezocht en nu doorstroomt naar de BSO, is de kans groot dat er al een of meerdere wenmomenten zijn geweest. We laten kinderen als ze bijna vier zijn af en toe een momentje meedraaien op de BSO als we weten dat ze hierheen gaan. Zo is de overgang minder groot en kent je kind de pedagogisch medewerkers en de ruimte al een beetje. Het kan natuurlijk ook zijn dat de BSO het eerste contact is met IRIS Opvang. Dan hebben we jou en bij voorkeur ook je kind al ontmoet bij de intake om kennis te maken. Vervolgens kan je kind gewoon starten bij de BSO en hebben we de eerste momenten natuurlijk extra aandacht, zodat je kind rustig kan wennen. Mocht het voor je kind prettig zijn een apart wenmoment in te plannen, dan kan dat in overleg. Ook bij de BSO geldt dat wennen pas kan na het tekenen van de overeenkomst.   

iris-logo-240x240.jpg
Europa-Allee 10B
038-3333898
serviceteam@irisopvang.nl
© Copyright 2023 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken