Heeft u een vraag? klik hier
Voor medewerkers: office.com
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
Kinderopvang

Kinderen van 0-4 jaar kunnen van 7.00 tot 18.30 uur worden opgevangen bij de locatie KO Bouwman. De kinderopvang zit in hetzelfde pand als de Bouwmanschool. De Bouwmanschool is een ondernemende school die zich momenteel ontwikkelt tot een brede school. Met de kinderopvang sluiten we zoveel mogelijk aan op de uitgangspunten van de school.

06-43149747


Ommelandsingel 1
8262 BK Kampen
LRK: 216345765
kinderopvangbouwman@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. Het pedagogisch werkplan van KO Bouwman is een verdere invulling van het algemene beleid. Daarin staat hoe wij werken bij deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid kunt u lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

Buitenschoolse opvang

De Bouwmanschool is een ondernemende school die zich ontwikkelt tot een brede school. Op de Bouwmanschool benaderen ze kinderen volgens het PBS-principe (positief benaderen van kinderen). Met de buitenschoolse opvang sluiten we zoveel mogelijk aan op de uitgangspunten van de school.

06-24675036


Ommelandsingel 1
8262 BK Kampen
LRK: 170036613
bsobouwman@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. Het pedagogisch werkplan van BSO Bouwman is een verdere invulling van het algemene beleid. Daarin staat hoe wij werken op deze locatie. De GGD Houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid kunt u lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

Op onze website kunt u uw kind of kinderen aanmelden. Klik daarvoor op inschrijven. Zodra u daar uw gegevens ingevuld hebt, nemen wij contact met u op.

Aandachtspunten

Algemeen pedagogisch beleid >>

Algemeen pedagogisch beleid >>

Een vast dagritme, speelgoed op ooghoogte van het kind, open en respectvolle communicatie.
Veiligheid en gezondheid >>

Veiligheid en gezondheid >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Veilig in zin van brandveilig, gezond en schoon, maar ook in sociaal opzicht.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

Wanneer er signalen zijn rondom een kind die mogelijk wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan moet dit worden gerapporteerd door degene die het heeft gezien/gehoord.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Met de kinderen worden eenduidige afspraken gemaakt over wat wel en niet mag én over de wijze waarop we elkaar aan die afspraken houden. De regels vloeien voort uit de op school geldende richtlijnen.
Lees alles over locatie Bouwman

Lees alles over locatie Bouwman

in ons webmagazine!
logo_groen.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2020 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken