Voor medewerkers: office.com
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
Kinderopvang

Locatie Bouwman van IRIS Opvang biedt kinderopvang in het pand van de Bouwmanschool, op werkdagen van 7.00 tot 18.30 uur.

Samen naar buiten
We houden van buiten zijn met de kinderen en deze locatie is hiervoor ideaal. Het hertenkamp, de kinderboerderij, de natuurspeelplaats, het stadspark en een speeltuintje zijn in de buurt. We gaan er dus vaak samen op uit. Of we doen gezellig even wat boodschappen.

Kleine groepen
Door de kleinschaligheid is hier veel ruimte voor persoonlijk contact met de kinderen en hun ouders/verzorgers. Als we samen aan tafel zitten, zijn we net een groot gezin. We hebben het hier heel gezellig met elkaar.

Wennen op school
De goede samenwerking met school zorgt ervoor dat een peuter op een plezierige manier een kleuter wordt. Kinderen gaan namelijk vanaf hun groep bij de kinderopvang al een keertje wennen op school. Het is een mijlpaal zonder spanning en dat is fijn voor ze.

06-43149747


Ommelandsingel 1
8262 BK Kampen
LRK: 216345765
kinderopvangbouwman@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. In het pedagogisch werkplan van locatie Bouwman staat hoe wij werken op deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid is te lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

Buitenschoolse opvang

Locatie Bouwman biedt buitenschoolse opvang in het pand van de Bouwmanschool.

Plezier
Bij ons ligt de nadruk op plezier hebben. Dat begint al bij de voorschoolse opvang. Daar mag je vanaf 7.00 uur lekker rustig spelen. Sommige kinderen nemen hun ontbijt mee, dat mag uiteraard. De jongsten brengen wij naar de klas, de oudere kinderen gaan zelf. Na schooltijd krijgt iedereen fruit en wat te drinken en zitten we even gezellig samen.

Veilig spelen
De kinderen waarvan de ouders/verzorgers een toestemmingsformulier hebben ondertekend, mogen op bepaalde plekken zonder toezicht buiten spelen. Het Johan Cruyffcourt wordt graag bezocht. Uiteraard krijgen de jongens en meisjes een tijd mee waarop ze terug moeten zijn. De andere kinderen spelen onder ons toezicht.

Gezellig speellokaal
Als het een keertje minder goed weer is, kunnen de kinderen in het speellokaal spelen. Daar is genoeg ruimte om te bewegen of leuke spelletjes te doen. De kinderen genieten daar enorm van.

06-24675036


Ommelandsingel 1
8262 BK Kampen
LRK: 170036613
bsobouwman@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. In het pedagogisch werkplan van locatie Bouwman staat hoe wij werken op deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid is te lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

Op onze website kun je jouw kind of kinderen aanmelden. Klik daarvoor op inschrijven. Zodra je daar alle gegevens ingevuld hebt, nemen wij contact met je op.

Zo gaat het bij IRIS Opvang

Algemeen pedagogisch beleidsplan >>

Algemeen pedagogisch beleidsplan >>

Kinderen ontwikkelen zich bij IRIS Opvang al spelend, in hun eigen tempo. Omgaan met anderen, ontplooien van hobby’s en ontdekken van eigen interesses staat voorop.
Veiligheid en hygiëne >>

Veiligheid en hygiëne >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Op elke locatie zijn alle ruimtes brandveilig en schoon. Ook gezondheid en sociale veiligheid staan op al onze locaties voorop.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

We willen dat de kinderen het bij ons net zo leuk hebben als thuis. Hier doen we alles aan, bijvoorbeeld goed op de kinderen letten. Bij vermoedens van huiselijk geweld moeten wij volgens de wet de Meldcode gebruiken.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Bij IRIS Opvang mogen kinderen naar eigen inzicht invulling geven aan hun vrije tijd. Om te zorgen dat iedereen het fijn heeft, hebben we samen een paar afspraken gemaakt.
Lees alles over locatie Bouwman

Lees alles over locatie Bouwman

in ons webmagazine
logo_groen.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2021 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken