HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER
Voor medewerkers: office.com
E-mail
info@irisopvang.nl
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
TUSSENSCHOOLSE OPVANG

De tussenschoolse opvang (TSO) van CNS De Groenling wordt georganiseerd door IRIS Opvang. CNS staat voor Christelijke Nationale School. Een school waar je je welkom voelt, waar je met plezier naar toe gaat. Een school die je zelfvertrouwen geeft en een goede basis legt voor het voortgezet onderwijs. Meer informatie over de school staat op de site van CNS de Groenling.


Lijnpad 2
8271 LB IJsselmuiden
tsogroenling@irisopvang.nl


Bij de tussenschoolse opvang van locatie TSO Groenling werken we met vrijwilligers. Het aantal kinderen dat naar de TSO gaat stijgt. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Meer informatie hierover staat op onze site.

Op onze website kunt u uw kind of kinderen aanmelden. Klik daarvoor op inschrijven. Zodra u daar uw gegevens ingevuld hebt, nemen wij contact met u op.

Aandachtspunten

Algemeen pedagogisch beleid >>

Algemeen pedagogisch beleid >>

Een vast dagritme, speelgoed op ooghoogte van het kind, open en respectvolle communicatie.
Veiligheid en gezondheid >>

Veiligheid en gezondheid >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Veilig in zin van brandveilig, gezond en schoon, maar ook in sociaal opzicht.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

Wanneer er signalen zijn rondom een kind die mogelijk wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan moet dit worden gerapporteerd door degene die het heeft gezien/gehoord.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Met de kinderen worden eenduidige afspraken gemaakt over wat wel en niet mag én over de wijze waarop we elkaar aan die afspraken houden. De regels vloeien voort uit de op school geldende richtlijnen.
LEES ALLES OVER IRIS OPVANG

LEES ALLES OVER IRIS OPVANG

IN ONS WEBMAGAZINE!
logo_groen.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2020 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken