Voor medewerkers: office.com
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
Buitenschoolse opvang

Locatie Oranje van IRIS Opvang biedt vanaf maart 2021 buitenschoolse opvang (BSO) in het pand van De Oranjeschool.

Samen op reis
Hier ligt de nadruk op groei en ontwikkeling. Samen op reis, van vertrouwd naar wereldwijs.

Klein en vertrouwd
Deze BSO is op de locatie van de Oranjeschool in Zalk. De sfeer is fijn, kinderen voelen zich gezien en gehoord en de deuren staan open voor de inwoners van het dorp. Iedereen is er welkom en iedereen kent elkaar.

Alle leeftijden samen
Ook de kinderen kennen elkaar goed. Ze worden gestimuleerd om elkaar op te zoeken en samen leuke dingen te doen. Het kan dus maar zo dat kinderen uit groep acht knutselen met de kleuters. Leuk om te zien hoe kinderen van alle leeftijden samen optrekken.

06-43128658


Burg. v. Vleutenstraat 10
8276 AL Zalk
LRK: 235004571
bsooranje@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. In het pedagogisch werkplan van locatie Oranje staat hoe wij werken op deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid is te lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

Op onze website kun je jouw kind of kinderen aanmelden. Klik daarvoor op inschrijven. Zodra je daar alle gegevens ingevuld hebt, nemen wij contact met je op.

Zo gaat het bij IRIS Opvang

Algemeen pedagogisch beleidsplan >>

Algemeen pedagogisch beleidsplan >>

Kinderen ontwikkelen zich bij IRIS Opvang al spelend, in hun eigen tempo. Omgaan met anderen, ontplooien van hobby’s en ontdekken van eigen interesses staat voorop.
Veiligheid en hygiëne >>

Veiligheid en hygiëne >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Op elke locatie zijn alle ruimtes brandveilig en schoon. Ook gezondheid en sociale veiligheid staan op al onze locaties voorop.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

We willen dat de kinderen het bij ons net zo leuk hebben als thuis. Hier doen we alles aan, bijvoorbeeld goed op de kinderen letten. Bij vermoedens van huiselijk geweld moeten wij volgens de wet de Meldcode gebruiken.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Bij IRIS Opvang mogen kinderen naar eigen inzicht invulling geven aan hun vrije tijd. Om te zorgen dat iedereen het fijn heeft, hebben we samen een paar afspraken gemaakt.
Lees alles over IRIS Opvang

Lees alles over IRIS Opvang

in ons webmagazine
logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2021 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken