Voor medewerkers: office.com
“Enthousiaste pedagogisch medewerkers die plezier hebben in hun werk. Het team draait goed en dat straal je uit naar de kinderen,” zo verklaart coördinator kinderopvang Renate het succes van de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang op locatie Rehoboth.
Bewegen

“Vaste gezichten en huiselijke opvang zorgt voor blije ouders en kinderen. We gaan iedere dag met de kinderen naar buiten. Het groene schoolplein gebruiken we veel. Het plein heeft namelijk weinig beton en stoeptegels, maar juist veel groen, struiken, gras en zand. Voor kinderen heerlijk om te spelen. En als het echt slecht weer is, bewegen we in de gymzaal. Ook maken we graag uitstapjes met de kinderen. We zoeken een speeltuin op in de buurt of we gaan met een picknickkleed naar een veldje.”

Voorschoolse educatie

“We kijken goed naar waar de kinderen aan toe zijn. Vanaf ongeveer twee jaar bieden we voorschoolse educatie aan. Dat sluit aan met wat ze op de basisschool gaan doen. We werken met de VVE-methode Piramide. Elke dag van 9 tot ongeveer 12 uur bieden we een peuterprogramma met een thema. We zingen liedjes in de kring en eten samen fruit. Ook oefenen we bijvoorbeeld met tellen en de kleuren."
Renate vertelt: "Als pedagogisch medewerker observeren we de kinderen. We kijken waar we ontwikkeling zien. Bijvoorbeeld met het herkennen en benoemen van kleuren of met tellen. En vervolgens stimuleren we kinderen om de volgende stap te zetten in de ontikkeling. Dat verwerken we in de activiteiten, zodat kinderen tijdens het spelen zich verder ontwikkelen." 

Image
“We kijken goed naar waar de kinderen aan toe zijn”
Image
Samenwerken

“Wij hebben contact met de leerkrachten. Uiteraard alleen als ouders hier toestemming voor hebben gegeven. Wij zien de leerkrachten als onze collega’s en werken graag samen. Dit is ook het beste voor het kind. Zo kunnen we bij het ophalen altijd de eventuele bijzonderheden vertellen aan de ouders/verzorgers. De komende maanden gaan we onderzoeken of we nog meer samen kunnen gaan doen.”
Wil je meer weten over de Rehobothschool? Lees dan verder op de website van de school

Aanbod activiteiten

“We werken twee maanden aan een thema bij de buitenschoolse opvang. Binnen dat thema worden activiteiten aangeboden zoals knutselen en koken. Ook bewegen en spelen in de natuur horen daar natuurlijk bij. Het is aan de kinderen of ze hieraan mee willen doen. Het is vrije tijd dus meedoen mag en is zeker niet verplicht.”

Kinderparticipatie

“We maken gebruik van DoenKids. Dat is een digitale bibiliotheek voor de buitenschoolse opvang waar veel activiteiten en spelletjes in staan. Samen met kinderen denken we na over de themas en welke activiteiten we gaan doen. Kinderen kiezen de activiteiten zelf uit.”

Image

DIRECT INSCHRIJVEN

Online en lekker snel

RONDLEIDING AANVRAGEN

Wanneer kan je?

VEELGESTELDE VRAGEN

Bekijk ze hier
iris-logo-240x240.jpg
Europa-Allee 10B
038-3333898
serviceteam@irisopvang.nl
© Copyright 2023 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken