HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER
Voor medewerkers: office.com
E-mail
info@irisopvang.nl
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
KINDEROPVANG

IRIS Opvang verzorgt de kinderopvang op de Rehobothschool. Kinderen van 0-4 jaar kunnen van 7.00-18.30 uur worden opgevangen bij de kinderopvang. De Rehobothschool werkt volgens de principes van Dalton: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Wat een kind zelf kan, hoeft een volwassene niet te doen. Eigen verantwoordelijkheid – voor gedrag, omgeving en ontwikkeling – is volgens Dalton van groot belang. Daarnaast is samenwerking – ook met kinderen met wie je geen vriendjes bent – een belangrijk aandachtspunt. Op de site van de Rehobothschool is meer informatie te vinden over de school. De kinderopvang sluit zich hier bij aan. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.

06-24651679


Populierenstraat 18
8266 BK Kampen
LRK: 110872757
kinderopvangrehoboth@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. Het pedagogisch werkplan van deze locatie is een verdere invulling van het beleid. Daarin staat hoe wij werken bij deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid kunt u lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

IRIS Opvang maakt gebruik van de ruimtes van De Rehobothschool voor de BSO Rehoboth. De Rehobothschool werkt volgens de principes van Dalton: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Wat een kind zelf kan, hoeft een volwassene niet te doen. Eigen verantwoordelijkheid – voor gedrag, omgeving en ontwikkeling – is volgens Dalton van groot belang. Daarnaast is samenwerking – ook met kinderen met wie je geen vriendjes bent – een belangrijk aandachtspunt. Op de site van De Rehobothschool is meer informatie te vinden van de school. De buitenschoolse opvang sluit zich hier bij aan in de organisatie en benadering van de kinderen.

06-13631589


Populierenstraat 18
8266 BK Kampen
LRK: 195370338
bsorehoboth@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. Het pedagogisch werkplan van de locatie BSO Rehoboth is een verdere invulling van het beleid. Daarin staat hoe wij werken bij deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid kunt u lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

De Rehobothschool werkt volgens de principes van Dalton: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Wat een kind zelf kan, hoeft een volwassene niet te doen. Eigen verantwoordelijkheid – voor gedrag, omgeving en ontwikkeling – is volgens Dalton van groot belang. Daarnaast is samenwerking – ook met kinderen met wie je geen vriendjes bent – een belangrijk aandachtspunt. De tussenschoolse opvang sluit zich hier bij aan. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.


Populierenstraat 18
8266 BK Kampen
bsorehoboth@irisopvang.nl

Op onze website kunt u uw kind of kinderen aanmelden. Klik daarvoor op inschrijven. Zodra u daar uw gegevens ingevuld hebt, nemen wij contact met u op.

Aandachtspunten

Algemeen pedagogisch beleid >>

Algemeen pedagogisch beleid >>

Een vast dagritme, speelgoed op ooghoogte van het kind, open en respectvolle communicatie.
Veiligheid en gezondheid >>

Veiligheid en gezondheid >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Veilig in zin van brandveilig, gezond en schoon, maar ook in sociaal opzicht.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

Wanneer er signalen zijn rondom een kind die mogelijk wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan moet dit worden gerapporteerd door degene die het heeft gezien/gehoord.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Met de kinderen worden eenduidige afspraken gemaakt over wat wel en niet mag én over de wijze waarop we elkaar aan die afspraken houden. De regels vloeien voort uit de op school geldende richtlijnen.
LEES ALLES OVER LOCATIE REHOBOTH

LEES ALLES OVER LOCATIE REHOBOTH

IN ONS WEBMAGAZINE!
logo_groen.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2020 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken