Voor medewerkers: office.com
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
Kinderopvang

Locatie Rehoboth biedt kinderopvang in het pand van de Rehobothschool, op werkdagen van 7.00 tot 18.30 uur.

Huiselijk en actief
De vaste gezichten en de huiselijke opvang zorgen voor blije ouders/verzorgers en kinderen. We gaan iedere dag met de kinderen naar buiten. Als het echt slecht weer is, bewegen we in de gymzaal. Ook maken we graag uitstapjes met de kinderen. We zoeken een speeltuin op in de buurt of we gaan met een picknickkleed naar een veldje.

Voorschoolse educatie
We kijken goed naar waar de kinderen aan toe zijn. Vanaf ongeveer twee jaar bieden we voorschoolse educatie aan. Dit sluit aan op wat de kinderen straks als kleuter de basisschool doen. We zingen liedjes in de kring, oefenen op een leuke en speelse manier met tellen en we werken in thema’s die aansluiten bij school.

Fijne overgang naar school
Vanuit de opvang gaan de kinderen naar de Rehobothschool of Marnixschool. Altijd hebben we een goede overdracht met de kleuterjuf en kinderen mogen ook al enkele uurtjes wennen. Als we zien dat kinderen extra uitdaging of aandacht kunnen gebruiken, overleggen we met de leerkrachten. Zo zorgen we dat de overgang naar school voor ieder kind zo makkelijk en fijn mogelijk wordt.

06-24651679


Populierenstraat 18
8266 BK Kampen
LRK: 110872757
kinderopvangrehoboth@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. In het pedagogisch werkplan van locatie Rehoboth staat hoe wij werken op deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid is te lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

Buitenschoolse opvang

Locatie Rehoboth biedt buitenschoolse opvang in het pand van de Rehobothschool.

Huiselijke sfeer
De buitenschoolse opvang op deze locatie is in een huiselijke sfeer, waarin kinderen van alles kunnen ondernemen. De jongens en meisjes hebben hier volop de ruimte om lekker buiten te spelen en hun energie kwijt te kunnen. Het schoolplein heeft een sociale buurtfunctie, dus regelmatig komen klasgenoten hun vriendjes halen om gezellig samen te spelen.

Leuke activiteiten
We werken hier twee maanden aan een thema. Binnen dat thema worden allerlei leuke activiteiten aangeboden, zoals knutselen en koken. Ook bewegen en spelen in de natuur horen daar natuurlijk bij. Het is aan de kinderen of ze hieraan mee willen doen. Het is hun vrije tijd, dus meedoen mag, maar hoeft niet. Plezier staat voorop.

Samenwerking
Wij hebben goed contact met de leerkrachten. Mocht een kind iets bijzonders hebben meegemaakt op een schooldag, dan krijgen wij dat te horen. Uiteraard alleen als ouders/verzorgers hier toestemming voor hebben gegeven. Wij zien de leerkrachten als onze collega’s en werken dan ook graag met hen samen. Voor de kinderen is dit heel fijn, het geeft hen structuur en duidelijkheid.

06-13631589


Populierenstraat 18
8266 BK Kampen
LRK: 195370338
bsorehoboth@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. In het pedagogisch werkplan van locatie Rehoboth staat hoe wij werken op deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid is te lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

Op onze website kun je jouw kind of kinderen aanmelden. Klik daarvoor op inschrijven. Zodra je daar alle gegevens ingevuld hebt, nemen wij contact met je op.

Zo gaat het bij IRIS Opvang

Algemeen pedagogisch beleidsplan >>

Algemeen pedagogisch beleidsplan >>

Kinderen ontwikkelen zich bij IRIS Opvang al spelend, in hun eigen tempo. Omgaan met anderen, ontplooien van hobby’s en ontdekken van eigen interesses staat voorop.
Veiligheid en hygiëne >>

Veiligheid en hygiëne >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Op elke locatie zijn alle ruimtes brandveilig en schoon. Ook gezondheid en sociale veiligheid staan op al onze locaties voorop.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

We willen dat de kinderen het bij ons net zo leuk hebben als thuis. Hier doen we alles aan, bijvoorbeeld goed op de kinderen letten. Bij vermoedens van huiselijk geweld moeten wij volgens de wet de Meldcode gebruiken.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Bij IRIS Opvang mogen kinderen naar eigen inzicht invulling geven aan hun vrije tijd. Om te zorgen dat iedereen het fijn heeft, hebben we samen een paar afspraken gemaakt.
Lees alles over locatie Rehoboth

Lees alles over locatie Rehoboth

in ons webmagazine
logo_groen.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2021 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken