HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER
Voor medewerkers: office.com
E-mail
info@irisopvang.nl
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
KINDEROPVANG

Kinderen van 0-4 jaar kunnen van 7.00-18.30 uur worden opgevangen. Voor kinderen van 2 ½ - 4 jaar is een speciaal peuteropvang programma. Met het vroeg- en voorschoolse educatieprogramma “Piramide” worden de peuters voorbereid op hun gang naar de basisschool.

Het Stroomdal is een ondernemende school die zich momenteel ontwikkelt tot een brede school. De principes van Dalton vormen daarvoor de basis. De Daltonprincipes samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn dan ook alom vertegenwoordigd in het onderwijs. Op de site van Het Stroomdal is meer informatie te vinden over de school. Met de kinderopvang sluiten we hierop aan. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.

06-18188227


Bouwkamp 2
8266 KL Kampen
LRK: 119201926
kinderopvangstroomdal@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. Het pedagogisch werkplan van deze locatie is een verdere invulling van het beleid. Daarin staat hoe wij werken bij deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid kunt u lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Het Stroomdal is een ondernemende school die zich momenteel ontwikkelt tot een brede school. De principes van Dalton vormen daarvoor de basis. De Daltonprincipes samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn dan ook alom vertegenwoordigd in het onderwijs. Op de site van Het Stroomdal is meer informatie te vinden over de school. Met de buitenschoolse opvang sluiten we hierop aan. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.

06-18597842 | 06-18599266


Bouwkamp 2
8266 KL Kampen
LRK groep 1 t/m 3: 223787024
LRK groep 4 t/m 8: 336720865
bsostroomdal@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. Het pedagogisch werkplan van de locatie BSO Stroomdal en BSO Zijstroom is een verdere invulling van het beleid. Daarin staat hoe wij werken bij deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid kunt u lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Het Stroomdal is een ondernemende school die zich momenteel ontwikkelt tot een brede school. De principes van Dalton vormen daarvoor de basis. De Daltonprincipes samenwerken, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn dan ook alom vertegenwoordigd in het onderwijs. Met de tussenschoolse opvang sluiten we hierop aan. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.


Bouwkamp 2
8266 KL Kampen
bsostroomdal@irisopvang.nl

Op onze website kunt u uw kind of kinderen aanmelden. Klik daarvoor op inschrijven. Zodra u daar uw gegevens ingevuld hebt, nemen wij contact met u op.

Aandachtspunten

Algemeen pedagogisch beleid >>

Algemeen pedagogisch beleid >>

Een vast dagritme, speelgoed op ooghoogte van het kind, open en respectvolle communicatie.
Veiligheid en gezondheid >>

Veiligheid en gezondheid >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Veilig in zin van brandveilig, gezond en schoon, maar ook in sociaal opzicht.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

Wanneer er signalen zijn rondom een kind die mogelijk wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan moet dit worden gerapporteerd door degene die het heeft gezien/gehoord.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Met de kinderen worden eenduidige afspraken gemaakt over wat wel en niet mag én over de wijze waarop we elkaar aan die afspraken houden. De regels vloeien voort uit de op school geldende richtlijnen.
LEES ALLES OVER LOCATIE STROOMDAL

LEES ALLES OVER LOCATIE STROOMDAL

IN ONS WEBMAGAZINE!
logo_groen.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2020 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken