Voor medewerkers: office.com
Ketenpartners
IRIS Opvang is een maatschappelijk betrokken organisatie. We zijn geïnteresseerd in wat er speelt in de maatschappij en waar nodig en mogelijk helpen we graag. Zo proberen we ook ouders en verzorgers te ondersteunen waar zij dit wensen. Soms lukt dat het best door contact te leggen met een van de onderstaande organisaties. Of we verwijzen direct naar deze ketenpartners door. Zo kun je er als ouder/verzorger op vertrouwen dat je snel de juiste informatie of ondersteuning ontvangt. Wie meer wil weten over een van de onderstaande organisaties, kan hun website bezoeken door op het logo te klikken.
Veilig Thuis >>

Veilig Thuis >>

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Financiën op koers >>

Financiën op koers >>

Hulp en advies bij thuisadministratie in Kampen.
IRIS Onderwijs >>

IRIS Onderwijs >>

Maak kennis met IRIS, stichting voor christelijk onderwijs. IRIS telt 14 scholen in de gemeente Kampen.

Gemeente Kampen, Kamper Kompas >>

Gemeente Kampen, Kamper Kompas >>

De gemeente Kampen kan u soms helpen bij het betalen van de kosten voor de kinderopvang.
Alliantie Kinderarmoede >>

Alliantie Kinderarmoede >>

De alliantie is een netwerk van ruim 230 organisaties, publiek, privaat en non-profit, verenigd rondom één doel: kinderen mogen niet de dupe zijn van armoede. De gemeente Kampen is aangesloten bij deze alliantie.
Brancheorganisatie maatschappelijke kinderopvang >>

Brancheorganisatie maatschappelijke kinderopvang >>

IRIS Opvang is lid van brancheorganisatie maatschappelijke kinderopvang.
Welzijn Kampen >>

Welzijn Kampen >>

Welzijn Kampen stimuleert en versterkt de Kamper Kracht. Ze verbinden daarom burgers en organisaties.
GGD IJsselland >>

GGD IJsselland >>

Beschermen en bevorderen gezondheid. Daarbij richten zij zich op het verminderen van ongelijkheid in de kans op een goede gezondheid.
Bibliotheek Kampen >>

Bibliotheek Kampen >>

Het bevorderen van de Nederlandse taal door het aanbieden van boeken en voorlezen bij de kinderen.
kinderopvang werkt >>

kinderopvang werkt >>

Wat komt er allemaal bij kijken als je in kinderopvang werkt of wilt werken? Informatie voor werkgevers en werknemers op één website.
kinderopvang dankzij jou>>

kinderopvang dankzij jou>>

Op deze website staan vacatures in de kinderopvang en een test om te ondekken wat jij kan betekenen voor de kinderopvang.
Expertisecentrum Kinderopvang>>

Expertisecentrum Kinderopvang>>

Het Expertisecentrum Kinderopvang werkt in het belang van het kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.
iris-logo-240x240.jpg
Europa-Allee 10B
038-3333898
serviceteam@irisopvang.nl
© Copyright 2023 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken