HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER of BEL DIRECT (038-3333898, optie 2)
E-mail
info@irisopvang.nl
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen

Nieuws

Artikel: belang van een intakegesprek en wennen

Daar sta je dan bij de kinderopvang, met je kindje op je arm, een tas met extra kleertjes in je hand en een brok in je keel. Jonge ouders die ik tegenkom worstelen soms met de vraag: Hoe moet het straks als mijn baby naar het kinderdagverblijf gaat? Het ene kind heeft langer de tijd nodig om te wennen dan de ander. Ook voor ouders is het wennen om hun kindje naar het kinderdagverblijf of BSO te brengen. Het is belangrijk om tijd te nemen om te wennen, omdat er een vertrouwensband moet worden opgebouwd. 

Dialoog
Het belang van het contact tussen ouders en kinderopvang is van groot belang. Het is belangrijk voor een goede hechting.  Het dialoog aan te gaan met het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang is dan ook van groot belang. Toch maken we met regelmaat mee dat ouders toch de keus maken om niet meteen met die dialoog te starten. De opvang moet meteen van start gaan, omdat ouders niet de tijd nemen of kunnen nemen voor een intakegesprek.

Vertrouwen
Wanneer een pedagogisch medewerker bijvoorbeeld weet dat een kind moeilijk in slaap kan komen of snel ergens van schrikt, zal zij de signalen van het kind beter begrijpen en er beter op kunnen reageren. Dat heeft effect op het welbevinden van het kind. Een kind voelt zich begrepen en veilig. Stap voor stap willen we bouwen aan een vertrouwensband tussen pedagogisch medewerker, ouders en kinderen. Het intakegesprek vormt hierin een belangrijk schakel. Een intakegesprek plannen we het liefst drie weken voor de start van de opvang. In een intakegesprek ontvangen we informatie voor een fijne start.

Structuur en rust
Tijdens een intakegesprek ontvangt de ouder uitleg over de opvang en organisatie. We vertellen over de pedagogische visie en werkwijze bij IRIS Opvang. Bijvoorbeeld dat kinderen tot ongeveer 1 jaar warm kunnen eten. We nemen de huisregels door. Een voorbeeld van een huisregel is dat een kind tijdens de breng en haaltijden wordt gebracht en gehaald. Dit komt ten goede voor de rust van de groep.

Ouders en kinderopvang, partners in opvoeding
Ook krijgt de ouder volop de gelegenheid hun eigen opvoedideeën kenbaar te maken. Deze wensen en de informatie over uw kind noteren we. Er wordt kennis gemaakt met de pedagogisch medewerkers en de mentor van het kind. Daarnaast worden er afspraken gemaakt om het kind te laten wennen. De wenperiode vindt plaats voor de start van de opvang. Bij de BSO is het wennen in de regel minder nodig. Een baby moet wennen aan alle nieuwe geluiden en de omgeving is anders dan thuis. Een intakegesprek en wennen is daarom essentieel voor kind en ouder!

Geschreven door Muriel Schrijver en Jolanda Speijer
Gebruikte bronnen www.tobekinderopvang.nl en BOINK

 

logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2020 web by step. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken