Voor medewerkers: office.com

Toeslagen - fris straten aan het nieuwe jaar

Bij de start van een nieuw jaar hoort ook de financiële afsluiting van het oude jaar. Ontvangt je een bijdrage in de kosten voor kinderopvang dan is goed om alert te zijn op een aantal punten. Daarmee kunnen terugbetalingen voorkomen worden. In dit bericht staan vijf punten beschreven.

1. Inkomen doorgegeven
De Belastingdienst gaat ervan uit dat je zelf het inkomen doorgeeft. De toeslag is gekoppeld aan de hoogte van het inkomen. Is het doorgeven inkomen te laag dan volgt er een naheffing en moet er terug betaald worden. Dat kan ongemerkt snel en hoog oplopen.
Controleer aan het begin van het jaar of het doorgeven inkomen kloppend is. Berekenen waar je recht op hebt doe je aan de hand van je toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is terug te vinden op je belastingaangifte en jaaropgave. Op de website van de Belastingdienst staat een rekenhulp om het toetsingsinkomen te berekenen. Is er sprake van een wisselend inkomen maak dan een inschatting op basis van een gemiddelde over bijvoorbeeld 6 maanden. Tip: Rond naar boven af bij schatting van het toetsingsinkomen. Hierdoor is er minder risico op het terug te moeten betalen van te veel ontvangen toeslag.

2. Op tijd aanvragen
Vraag de toeslag op tijd aan. Om in aanmerking te komen voor toeslag, moet de toeslag binnen 3 maanden na de maand waarin er recht ontstaat aangevraagd zijn. Bijvoorbeeld je kind gaat per 1 september 2022 naar de opvang dan moet de toeslag voor 31 december 2022 aangevraagd zijn. Via mijn toeslagen zie je welke informatie je nodig hebt om de toeslag aan te vragen. De informatie die je van ons nodig hebt staat op de plaatsingsovereenkomst/ jaarbegroting. De registratienummers van onze vestigingen staan altijd op onze website en kunnen gevonden worden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

3. Geen recht op toeslag
Om voor toeslag in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden is het hebben van werk, een traject naar werk of een opleiding/inburgering naar werk. Daarnaast is het belangrijk dat de aanvraag gedaan wordt voor een geregistreerde kinderopvang locatie. Al onze locaties zijn geregistreerd.

4. Wijzigingen doorgeven
Bij verandering van baan en (tijdelijke) werkloosheid is er nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. Zijn er andere wijzigingen? Dan is het belangrijk dat deze binnen 4 weken door te geven aan de Belastingdienst. Denk hierbij aan het stoppen van de opvang, wisselen van opvangsoort, pakket of locatie, verandering tarief of aantal opvang uren.

5. Flexibele opvang
Bij een flexibel contract is het vooraf niet duidelijk hoeveel opvang uren er afgenomen worden. Bij het aanvragen van de toeslag is het het beste om uit te gaan van een gemiddeld aantal uren. Let erop dat aan het einde van de maand de daadwerkelijk afgenomen uren doorgegeven worden. Dat voorkomt verassingen aan het einde van het jaar. Eenmaal per jaar de uren doorgeven is ook mogelijk, maar heeft meer risico. 

logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2022 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken