Voor medewerkers: office.com

Oudercommissie

Een thuisgevoel creëren voor alle kinderen bij IRIS Opvang, dat doen we samen met ouders en verzorgers. Zij kunnen dan ook hun wensen en ideeën inbrengen. Speciaal hiervoor is er de oudercommissie.

Belangen behartigen
De oudercommissie komt op voor de belangen van alle ouders en verzorgers. De leden doen dit door gevraagd én ongevraagd adviezen te geven aan de directie van IRIS Opvang. De oudercommissie bewaakt en bevordert zo de kwaliteit van de kinderdagopvang, peuteropvang en de buitenschoolse opvang.

Kwartaalvergaderingen
Per locatie van IRIS Opvang neemt één ouder/verzorger deel in de oudercommissie. Men vergadert viermaal per jaar. Er komen dan onderwerpen aan bod die de ouders en verzorgers op dat moment belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, leef- en speelklimaat, prijsbeleid en nieuws uit de organisatie.

Kennismaken met leden
De oudercommissie is aanwezig bij speciale gebeurtenissen, zoals het zomerfeest of de kerstviering. Als ouder/verzorger kun je dan kennismaken met de oudercommissie, praten met de leden én aangeven wat je belangrijk vindt binnen IRIS Opvang. Benieuwd wie de opvanglocatie van jouw kind(eren) vertegenwoordigt in de oudercommissie? Op het prikbord van elke locatie hangt een brief waarin de leden zich voorstellen.

Eventuele vacatures voor de oudercommissie vind je hier.

Zelfstandig en open
De oudercommissie functioneert helemaal zelfstandig. Bij de vergaderingen is dus geen afgevaardigde van IRIS Opvang aanwezig. Wel schuift er bij bepaalde agendapunten een IRIS-vertegenwoordiger aan. Het is voor ouders en verzorgers prettig dat deze persoon weet welke punten zij belangrijk vinden, zodat hier goed over kan worden gecommuniceerd. Ook ouders/verzorgers die geen lid zijn van de oudercommissie mogen een vergadering bijwonen. De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Informatie en vragen
Heb je vragen of opmerkingen, mail deze dan gerust naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek een van de leden persoonlijk aan. Alles wat je deelt, wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Meestal wordt de vraag/opmerking direct beantwoord en soms wordt deze besproken in de eerstvolgende vergadering.
iris-logo-240x240.jpg
Europa-Allee 10B
038-3333898
serviceteam@irisopvang.nl
© Copyright 2023 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken