Voor medewerkers: office.com
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen

Hoogwaardige opvang, dit is het beleid van IRIS Opvang

Baby’s en jonge kinderen zien opgroeien tot onbevangen mensen met een positief zelfbeeld. Dat is het streven van IRIS Opvang.

Verwachtingen vervullen
In ons pedagogisch beleidsplan staat helder beschreven hoe wij met de kinderen en met elkaar omgaan en wat ouders en verzorgers van IRIS Opvang mogen verwachten, ook op het gebied van pedagogische kwaliteit.

Veilig en vertrouwd
Veiligheid en hygiëne staan op elke locatie voorop. Ook hebben we aandacht voor gezond eten en voor veiligheid in sociaal opzicht en gebruiken we de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Over hoe we met elkaar omgaan hebben we samen afspraken gemaakt. Deze staan beschreven in de huisregels KO en BSO. Kinderen vinden het bij IRIS Opvang net zo leuk als thuis én het is er net zo veilig en vertrouwd als thuis. Dat ervaren ze al als ze een dagdeel komen wennen.

Voor kind én ouder/verzorger
Natuurlijk staan we ook voor ouders en verzorgers klaar. Om nóg beter aan hun verwachtingen en wensen te kunnen voldoen, zijn we lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De privacy van ouders/verzorgers is te allen tijde gewaarborgd en we geven graag inspraak. Bij IRIS Opvang voelt iedereen zich gezien én gehoord.
logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2021 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken