Voor medewerkers: office.com
Inschrijven

Inschrijven

Jouw kind is van harte welkom bij IRIS Opvang. Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen. Zodra wij de inschrijving ontvangen hebben, nemen wij contact met je op. Hieronder staat overzichtelijk weergegeven de stappen die nodig zijn om de opvang te kunnen laten beginnen.

Stap 1

Rondleiding aanvragen

Stap 1

Stap 2

Schrijf je kind in

Stap 3

Je krijgt een reactie

Stap 3

Stap 4

Overeenkomst ondertekenen

Stap 5

Ouderportaal

Stap 5

Stap 6

Intakegesprek en wennen

Stap 7

De opvang begint

Stap 7

Zo gaat het bij IRIS Opvang

Algemeen pedagogisch beleidsplan >>

Algemeen pedagogisch beleidsplan >>

Kinderen ontwikkelen zich bij IRIS Opvang al spelend, in hun eigen tempo. Omgaan met anderen, ontplooien van hobby’s en ontdekken van eigen interesses staat voorop.
Veiligheid en hygiëne >>

Veiligheid en hygiëne >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Op elke locatie zijn alle ruimtes brandveilig en schoon. Ook gezondheid en sociale veiligheid staan op al onze locaties voorop.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

We willen dat de kinderen het bij ons net zo leuk hebben als thuis. Hier doen we alles aan, bijvoorbeeld goed op de kinderen letten. Bij vermoedens van huiselijk geweld moeten wij volgens de wet de Meldcode gebruiken.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Bij IRIS Opvang mogen kinderen naar eigen inzicht invulling geven aan hun vrije tijd. Om te zorgen dat iedereen het fijn heeft, hebben we samen een paar afspraken gemaakt.
iris-logo-240x240.jpg
Europa-Allee 10B
038-3333898
serviceteam@irisopvang.nl
© Copyright 2023 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken