Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

IRIS Opvang heeft de statutaire naam Stichting voor Christelijke Kindcentra. Deze stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in de kinderdagopvang, peuteropvang en voor- en naschoolse opvang.

Privacy voorop
Onder de persoonsgegevens vallen alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij een individu horen. Denk aan de naam, geboortedatum, contactgegevens en het bankrekeningnummer en Burgerservicenummer. Al deze informatie is bij IRIS Opvang in veilige handen.

Gebruik gegevens
Ouders en verzorgers kunnen erop rekenen dat wij de persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk behandelen. We vinden het heel terecht dat mensen willen weten wat wij met de persoonsgegevens doen. Daarom is hieronder ons privacybeleid te downloaden.

Functionaris gegevensbescherming
De Functionaris Gegevensbescherming voor IRIS Opvang is Lumen Group. Hiermee kunnen ouders en verzorgers rechtstreeks contact opnemen als zij vragen of opmerkingen hebben over de privacy bij IRIS Opvang. Klik hier voor het contactformulier.

Privacybeleid inzien
Het volledige privacybeleid van IRIS Opvang is te lezen door op te klikken.