Voor medewerkers: office.com

Alle veelgestelde vragen

Wilt u alle vragen uit een categorie zien? Dat kan door alleen een onderwerp te selecteren en op zoeken te klikken. U kunt ook naar beneden scrollen op deze pagina. Wilt u alle categoriën doorzoeken? Selecteer dan geen onderwerp, maar vul alleen uw zoekwoord in.

Inschrijving & rondleiding

Als ik me inschrijf bij IRIS Opvang ben ik dan gelijk ook aangemeld voor basisonderwijs?

Het inschrijfformulier werkt niet, wat kan ik doen?

Ik wil een gelijk na het eerste kind een tweede kind inschrijven, maar het formulier doet raar. Wat moet ik doen?

Hoe kan ik extra informatie doorgeven bij het inschrijven?

Mijn kind gaat niet naar een IRIS-school. Kan ik wel gebruik maken van de bso?

Hoe kan ik een rondleiding aanvragen?

Inschrijven van tweede/ volgende kindje

Zijn er annuleringskosten?

Zijn er inschrijfkosten verbonden aan inschrijving?

Hoe regel ik opvang?

Geeft inschrijving garantie op een plaatsing?

Wachtlijst

Kan een broertje of zusje de plaats overnemen als ik een andere plaats opzeg?

Kan ik mijn kind aanmelden of op de wachtlijst zetten voor twee of meer vestigingen?

Kan ik mijn kind alvast op de wachtlijst zetten voor de BSO?

Wat is mijn kans op plaatsing?

Wanneer hoor ik of er plaats is?

Is er een wachtlijst?

Contractmogelijkheden

Is een flexibel contract mogelijk bij IRIS Opvang?

Zijn er annuleringskosten?

Welke voorwaarden hanteren jullie?

Waar vind ik het (ondertekende) plaatsingscontract terug?

Kan ik een opzegging doen voor een halve dag bij afname van een hele dag?

Zijn plaatsingen voor een halve dag mogelijk bij de kinderdagopvang?

Kan ik ook alleen een vakantie-contract afsluiten?

Wat is de opzegtermijn?

Hoe kan ik het opvangcontract opzeggen?

Digitaal ondertekenen contract hoe werkt dat?

Hoe werkt een flexibel contract?

Af en toe heb ik extra opvang nodig, hoe regel ik dat?

Kan mijn kind in vakanties ook alleen een ochtend naar de BSO?

Is er een minimale afnameverplichting?

Welke contractmogelijkheden zijn er?

Peuteropvang

Zijn luiers bij de prijs inbegrepen als mijn kind nog niet zindelijk is?

Ik heb een VVE-indicatie gekregen hoe vaak mag mijn kind komen?

Is er een minimale afname voor peuteropvang?

Vanaf welke leeftijd is peuteropvang mogelijk?

In welke weken is de peuteropvang open?

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Kan ik zelf combinaties maken voor ochtenden peuteropvang?

Wat moet ik regelen als mijn kind 4 jaar wordt en naar de BSO gaat?

Ik heb een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, wat moet ik doen?

Heb ik bij de peuteropvang recht op kinderopvangtoeslag?

Moet ik zelf mijn contract opzeggen als overeenkomt met Gemeente wijzigt?

Kosten

Worden er kosten in rekening gebracht voor het ophalen van school?

Moet ik betalen bij afmelding voor een extra opvang?

Waarom moet ik soms meer uur per dag betalen terwijl mijn kind korter aanwezig is?

Waarom zijn er verschillende tarieven en per contract een ander tarief?

Hoe is het maandtarief opgebouwd?

Wat zijn de tarieven bij plaatsing van meerdere kinderen?

Wat zijn de kosten voor de opvang?

Facturatie

Is het mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks te laten overmaken aan IRIS Opvang

Hoe werkt de facturatie als de opvang start?

Waarom heb ik een eindfactuur ontvangen?

Hoe besteedt IRIS Opvang het geld dat ik betaal voor de opvang?

Waarom staan bij de vakantieopvang op de factuur de tijden ingevuld bij alle dagen?

Kan ik de factuur ook op een andere manier betalen dan via automatische incasso?

Wanneer wordt de factuur geïncasseerd?

Wanneer worden extra afgenomen dagen gefactureerd?

Kinderopvangtoeslag

Hoe geef ik bij een flexibel contract de opvang door aan de Belastingdienst?

Verlies van baan en kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Waar vind ik het LRK nummer?

Wat is een LRK nummer?

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Jaarbegroting

Het tarief op de jaarbegroting wijkt af. Hoe kan dat?

Wanneer krijg ik een jaarbegroting van IRIS Opvang?

Waarom krijg ik een jaarbegroting van IRIS Opvang?

Intake, wennen & studiedagen

Kan ik ook opvang afnemen op een studiedag als dit niet op een contactdag valt?

Moet ik mijn kind aanmelden voor een studiedag?

Vindt er een overdracht plaats bij brengen en halen?

Ophalen buiten openingstijden?

Wanneer kan ik mijn kind komen brengen & halen?

Studiedagen, hoe werkt dat?

Kan mijn kind ook komen wennen?

Wordt er ook een intakegesprek of kennismakingsgesprek gepland?

Ouderportaal

Voor wie is het ouderportaal?

Is er een verschil tussen de ouderportaalapp en het ouderportaal via een browser?

Welke ouder ontvangt email van ons?

Ik ben de PIN-code kwijt om in de app te kunnen wat nu?

Wat is de pincode voor de ouderportaal app?

Hoe kan ik inloggen in het ouderportaal?

Wanneer krijg ik toegang tot het ouderportaal?

Wat is de functionaliteit van het ouderportaal?

Vakantie opvang & extra opvang

Hoe bepaal ik het aantal vakantiedagen bij een BSO contract?

Is er opvang tijdens de vakantie?

Kan ik extra dagdelen afnemen?

Kan ik dagdelen ruilen?

Openingstijden & Communicatie

Krijg ik vergoeding van mijn opvangdag als deze op een sluitingsdag valt?

Op welke manier kan ik best mijn vraag stellen aan het serviceteam?

Wanneer is het serviceteam bereikbaar?

Hoe kan ik de groep bereiken?

Wat is het verschil tussen de nieuwsbrief en een nieuwsbericht?

Is er ook opvang vanaf 6.00 uur of vanaf 6.30 uur?

Zijn er sluitingsdagen?

Wat zijn de openingstijden van de locaties?

Privacy

Registreert IRIS Opvang of kinderen ingeënt zijn?

Waarom heeft IRIS Opvang mijn Burgerservicenummer nodig?

Waarom worden de kinderen op Facebook foto's 'geblurd'?

Compliment, verbeterpunten & klachten

Ik heb een klacht waar kan ik die melden?

Ik heb een compliment, waar kan ik dit melden?

Ik heb een verbeterpunt, waar kan ik dit melden?

Gescheiden ouders

Ik ben niet de betalende ouder en wil ook toegang tot het ouderportaal, kan dat?

Wij gaan scheiden, hoe verwerkt IRIS Opvang dat?

Nieuwe locatie(s)

Heb je vragen over de nieuwe locatie IKC Reeve?

Heb je vragen over de nieuwe locaties?

Overig

Vind de opvang altijd op dezelfde locatie plaats?

Hebben jullie ook buitenbedjes?

Kan mijn kind een warme avondmaaltijd bij jullie eten?

Kan mijn kind ontbijten bij de voorschoolse opvang of kinderopvang?

Ik geef borstvoeding: hoe gaat dat als mijn kindje naar de opvang gaat?

Hoeveel pedagogisch medewerkers staan er op de groep?

Wie is Emmi Pikler?

Hoe zijn de leeftijden verdeeld over de groepen?

Staat uw vraag er niet bij?

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact met ons op
iris-logo-240x240.jpg
Europa-Allee 10B
038-3333898
serviceteam@irisopvang.nl
© Copyright 2023 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken