Voor medewerkers: office.com

Alle veelgestelde vragen

Wilt u alle vragen uit een categorie zien? Dat kan door alleen een onderwerp te selecteren en op zoeken te klikken. U kunt ook naar beneden scrollen op deze pagina. Wilt u alle categoriën doorzoeken? Selecteer dan geen onderwerp, maar vul alleen uw zoekwoord in.

Inschrijving & rondleiding

Geeft inschrijving garantie op een plaatsing?

Hoe regel ik opvang?

Zijn er inschrijfkosten verbonden aan inschrijving?

Zijn er annuleringskosten?

Inschrijven van tweede/ volgende kindje

Hoe kan ik een rondleiding aanvragen?

Mijn kind gaat niet naar een IRIS-school. Kan ik wel gebruik maken van de bso?

Wachtlijst

Is er een wachtlijst?

Wanneer hoor ik of er plaats is?

Wat is mijn kans op plaatsing?

Wordt er ook een intakegesprek of kennismakingsgesprek gepland?

Kan ik mijn kind alvast op de wachtlijst zetten voor de BSO?

Kan ik mijn kind aanmelden of op de wachtlijst zetten voor twee of meer vestigingen?

Contractmogelijkheden

Welke contractmogelijkheden zijn er?

Is er een minimale afnameverplichting?

Kan mijn kind in vakanties ook alleen een ochtend naar de BSO?

Af en toe heb ik extra opvang nodig, hoe regel ik dat?

Hoe werkt een flexibel contract?

Digitaal ondertekenen contract hoe werkt dat?

Hoe kan ik het opvangcontract opzeggen?

Wat is de opzegtermijn?

Kan ik ook alleen een vakantie-contract afsluiten?

Zijn plaatsingen voor een halve dag mogelijk bij de kinderdagopvang?

Kan ik een opzegging doen voor een halve dag bij afname van een hele dag?

Intake, wennen & studiedagen

Wordt er ook een intakegesprek of kennismakingsgesprek gepland?

Kan mijn kind ook komen wennen?

Studiedagen, hoe werkt dat?

Kosten

Wat zijn de kosten voor de opvang?

Wat zijn de tarieven bij plaatsing van meerdere kinderen?

Hoe is het maandtarief opgebouwd?

Waarom zijn er verschillende tarieven en per contract een ander tarief?

Waarom moet ik soms meer uur per dag betalen terwijl mijn kind korter aanwezig is?

Zijn luiers en voeding inbegrepen bij de prijs?

Facturatie

Wanneer worden extra afgenomen dagen gefactureerd?

Moet ik betalen bij afmelding voor een extra opvang?

Wanneer wordt de factuur geïncasseerd?

Kan ik de factuur ook op een andere manier betalen dan via automatische incasso?

Waarom staan bij de vakantieopvang op de factuur de tijden ingevuld bij alle dagen?

Hoe besteedt IRIS Opvang het geld dat ik betaal voor de opvang?

Waarom heb ik een eindfactuur ontvangen?

Hoe werkt de facturatie als de opvang start?

Is het mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks te laten overmaken aan IRIS Opvang

Kinderopvangtoeslag

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Wat is een LRK nummer?

Waar vind ik het LRK nummer?

Verlies van baan en kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Ouderportaal

Wat is de functionaliteit van het ouderportaal?

Wanneer krijg ik toegang tot het ouderportaal?

Hoe kan ik inloggen in het ouderportaal?

Wat is de pincode voor de ouderportaal app?

Ik ben de PIN-code kwijt om in de app te kunnen wat nu?

Welke ouder ontvangt email van ons?

Waar vind ik het (ondertekende) plaatsingscontract terug?

Is er een verschil tussen de ouderportaalapp en het ouderportaal via een browser?

Vakantie opvang, ruilen & extra opvang

Kan ik ruilen van dagdelen?

Hoe lang is het ruiltegoed geldig?

Kan ik extra dagdelen afnemen?

Is er opvang tijdens de vakantie?

Hoe bepaal ik het aantal vakantiedagen bij een BSO contract?

Waar kan ik mijn ruiltegoed inzien?

Tot hoe ver van te voren kunnen aanvragen geannuleerd worden zonder dat het mij geld kost?

Hoe werken de vakantiedagen bij BSO en KDV?

Openingstijden & Communicatie

Wat zijn jullie openingstijden?

Zijn er sluitingsdagen?

Is er ook opvang vanaf 6.00 uur of vanaf 6.30 uur?

Wat is het verschil tussen de nieuwsbrief en een nieuwsbericht?

Privacy

Waarom worden de kinderen op Facebook foto's 'geblurd'?

Waarom heeft IRIS Opvang mijn Burgerservicenummer nodig?

Registreert IRIS Opvang of kinderen ingeënt zijn?

Compliment, verbeterpunten & klachten

Ik heb een verbeterpunt, waar kan ik dit melden?

Ik heb een compliment, waar kan ik dit melden?

Ik heb een klacht waar kan ik die melden?

Jaarbegroting

Waarom krijg ik een jaarbegroting van IRIS Opvang?

Wanneer krijg ik een jaarbegroting van IRIS Opvang?

Nieuwe locatie(s)

Komt er opvang bij de Marnixschool in Kampen?

Heb je vragen over de nieuwe locatie IKC Marnix?

Peuteropvang

Kan ik andere dagen combineren?

Heb ik bij de peuteropvang recht op kinderopvangtoeslag?

Ik heb een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, wat moet ik doen?

Wat moet ik regelen als mijn kind 4 jaar wordt en naar de BSO gaat?

Is het mogelijk om dagen te ruilen bij de peuteropvang?

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier werkt niet, wat kan ik doen?

Hoe kan ik extra informatie doorgeven bij het inschrijven?

Is een flexibel contract mogelijk bij IRIS Opvang?

Ik wil een gelijk na het eerste kind een tweede kind inschrijven, maar het formulier doet raar. Wat moet ik doen?

Overig

Hoe zijn de leeftijden verdeeld over de groepen?

Wie is Emmi Pikler?

Hoeveel pedagogisch medewerkers staan er op de groep?

Hoe kan ik de groep bereiken?

Ik geef borstvoeding hoe gaat dat als mijn kindje naar de opvang gaat?

Kan mijn kind ontbijten bij de voorschoolse opvang of kinderopvang?

Kan mijn kind een warme avondmaaltijd bij jullie eten?

Hebben jullie ook buitenbedjes?

Gescheiden ouders

Ik ga scheiden, hoe verwerkt IRIS Opvang dat?

Wat is de opzegtermijn?

Ik wil ook toegang tot het ouderportaal, kan dat?

Staat uw vraag er niet bij?

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact met ons op
logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2022 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken