Voor medewerkers: office.com
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder staan de antwoorden op vragen die vaak aan ons worden gesteld.

Inschrijving & rondleiding

Hoe regel ik opvang?
Aanmelden gaat gemakkelijk via het online inschrijfformulier. Je ziet hier ook hoe het traject verloopt; van het invullen van het formulier tot de eerste opvangdag.

Wachtlijst

Is er een wachtlijst?

Op een aantal vestigingen werken we met wachtlijsten omdat alle plekken daar momenteel bezet zijn. Om een nieuwe plaatsing mogelijk te maken zijn we afhankelijk van opzeggingen of wijzigingen in de planning. Dit maakt het lastig om een inschatting te maken hoelang het duurt voordat er plaatsingsmogelijkheden ontstaan.

Hoeveel wachtenden er voor je kind zijn is moeilijk aan te geven. We werken met drie soorten wachtlijsten:

  1. een voorrangswachtlijst voor broertjes/zusjes en kinderen van onze medewerkers.
  2. een voorrangswachtlijst voor aanvragen van extra dagen en/of ruilen van dagen of vestiging van reeds geplaatste kinderen.
  3. een algemene wachtlijst voor kinderen die nog niet geplaatst zijn bij ons.

Zodra er een plaats vrijkomt die aan de aanvraag voldoet, bieden we die natuurlijk aan. In sommige gevallen komen we ook met een alternatief voorstel.

Contractmogelijkheden

Welke contractmogelijkheden zijn er?
De keuze van een contractvorm hangt af van hoeveel dagen opvang je nodig bent tijdens de vakanties. 

Kinderopvang
Bij een 52-wekencontract wordt je kind iedere week ingepland. 
Bij een 48-wekencontract wordt je kind 48 weken ingepland en dus 4 weken uitgepland. 
Bij een 44-wekencontract wordt je kind 44 weken ingepland en dus 8 weken uitgepland. 
Bij een 40-wekencontract wordt je kind alle schoolvakanties uitgepland. 
Wil je weten welke weken er in 2021 uitgepland zijn? Kijk dan op deze pagina. Daar staat meer informatie over de contractmogelijkheden. 

Buitenschoolse opvang
De basis is een schoolweken contract (40-wekencontract). Daarmee heb je opvang tijdens de schoolweken. Als je ook opvang nodig bent in de vakanties, kun je kiezen uit een 44-weken, 48-weken of een 52-weken contract. Op deze pagina staat meer informatie over de contractmogelijkheden.

Intake, wennen & studiedagen

Wordt er ook een intakegesprek of kennismakingsgesprek gepland?

Ja, nadat de overeenkomst is afgesloten ontvangt de locatie bericht van deze overeenkomst. Je wordt dan - zowel ingeval van kinderopvang als in geval van buitenschoolse opvang - uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierin worden inhoudelijke zaken besproken over de opvang. Denk bijvoorbeeld aan eten, drinken, gewoontes en eventuele allergieën en worden afspraken vastgelegd die specifiek van toepassing zijn.

Kosten

Wat zijn de kosten voor de opvang?

We hanteren een vaste prijs per maand voor het aantal opvangdagen per week. We rekenen vanuit een jaarbedrag. Daarbij houden we rekening met de sluitingsdagen en de nationale feestdagen. Het uiteindelijke jaarbedrag wordt verdeeld over 12 maanden. Daardoor wordt er elke maand hetzelfde maandbedrag gefactureerd. 
Uitzondering hierop is als je extra opvang afgenomen hebt. Dat wordt na afloop van de maand gefactureerd en kan maandelijks wisselen. 

Facturatie

Wanneer worden extra afgenomen dagen gefactureerd?

Indien er extra opvang afgenomen is boven de in het contract afgesproken opvang dan wordt deze extra in rekening gebracht. De facturatie daarvan vindt altijd een maand later plaats.

Kinderopvangtoeslag

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet je en je eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunt je nalezen op www.rijksoverheid.nl.

Ouderportaal

Wat is de functionaliteit van het ouderportaal?

De medewerkers doen verslag van de belevenissen op de groep. In één oogopslag zie je hoeveel je kind geslapen heeft en heb je bijvoorbeeld altijd de voedingstijden bij de hand. Zelf kun je ook informatie toevoegen.

Regelmatig ontvang je foto’s van de eigen groep van je kind. Beelden zeggen meer dan duizend woorden en dat realiseren onze medewerkers zich ook. Stel je maar eens voor hoe fijn het is, om je kind lachend op een foto te zien, wanneer het afscheid wat moeilijker is gegaan. Je kunt dan met een gerust hart weer verder met je werk, studie of andere bezigheden.

Via het Ouderportaal regel je ook al je incidentele opvangwensen, kun je vakantie doorgeven en kun je doorgeven als je kind afwezig is.

Vakantie opvang, ruilen & extra opvang

Kan ik ruilen van dagdelen?

Het aanvragen van incidentele ruildagen verloopt altijd via het ouderportaal. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt de aanvraag goedgekeurd.

Structurele verzoeken tot wijzing van dagdelen kunnen worden gedaan via serviceteam@irisopvang.nlAls er plaats is en er geen andere kinderen op de wachtlijst staan die voorrang hebben zal de aanvraag gehonoreerd worden. In alle andere gevallen wordt er een wachtlijst plaats aangemaakt.

Aanvragen voor ruilen of extra afnemen van dagdelen worden tot maximaal 2 maanden vooruit in behandeling genomen. Aanvragen buiten deze termijn worden in behandeling genomen als ze binnen de termijn vallen.

Openingstijden

Wat zijn jullie openingstijden?

Onze kinderopvang locaties zijn geopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. De buitenschoolse opvang locaties zijn geopend vanaf het moment dat de school ‘uit’ is tot 18.30 uur. De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.00 uur. 

Privacy

Waarom worden de kinderen op Facebook foto's 'geblurd'?

Vanuit de privacywetgeving moet er vooraf toestemming zijn gegeven voor het publiceren van foto’s waar personen op staan. In de praktijk is dit lastig, omdat sommige kinderen van hun ouders/verzorgers wel op de foto mogen en sommige kinderen niet. Om alle kinderen gelijk te behandelen is voor het ‘blurren’ gekozen. Op deze manier kunnen wij toch op onze sociale media laten zien wat de kinderen zoal hebben gedaan en beleefd bij de opvang.

Compliment, verbeterpunten & klachten

Ik heb een verbeterpunt, waar kan ik dit melden?

Wij vinden het fijn als je de moeite neemt om je feedback aan ons door te geven. Verbeterpunten kunnen hier worden ingevuld. We gaan ervan uit dat deze ook zijn besproken op de locatie en (indien van toepassing) met de betreffende medewerker.

Jaarbegroting

Waarom krijg ik een jaarbegroting van IRIS Opvang?
Zodra de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar bekend zijn krijg je daarvan bericht. Dit doen we in de vorm van een jaarbegroting. Daarin staat wat de verwachte opvangkosten voor het volgende jaar zijn zodat je duidelijk inzicht hebt in wat wij gaan factureren.

Peuteropvang

Kan ik andere dagen combineren?
Bij de peuteropvang is de keuze uit maandag en woensdag óf dinsdag en donderdag. Het is niet mogelijk om de dagen anders te combineren. Als het consultatiebureau een VVE-indicatie gegeven heeft, kan je kind van maandag tot en met donderdag naar de peuteropvang.

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier werkt niet, wat kan ik doen?
Er kunnen meerdere oorzaken zijn waarom het inschrijfformulier niet werkt.
  • Werk je in een goede browser? Edge, Safari, Chrome zijn voorbeelden van goede browsers. Internet Explorer is geen goede browser, die is verouderd. 
  • Is de browser waarmee je probeert in te schrijven bijgewerkt tot de laatste versie? 
Kom je er niet uit? Neem dan contact op met serviceteam@irisopvang.nl 

Overig

Hoe zijn de leeftijden verdeeld over de groepen?

Wij werken met verticale groepen. Bij een verticale groep zitten alle leeftijden bij elkaar. De jonge kinderen leren hier veel van de oudere kinderen en de peuters leren hoe ze rekening moeten houden met de kleintjes. Broertjes en zusjes kunnen elkaar zo ook de hele dag zien. Je kindje groeit echt samen met andere kinderen op. De ruimtes, materialen en activiteiten zijn speciaal ingericht om tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van kinderen in alle leeftijdsfases. We kijken goed naar wat ieder individueel kind nodig heeft.

Gescheiden ouders

Ik ga scheiden, hoe verwerkt IRIS Opvang dat?
Als je gaat scheiden, mag je dat mailen naar serviceteam@irisopvang.nl. De betalende ouder is de ouder die de facturen krijgt en de overeenkomsten ondertekend. Deze ouder heeft toegang tot het ouderportaal. 

Helaas biedt ons systeem, en dus het ouderportaal, niet de mogelijkheid om een tweede ouder toegang te geven met beperkte opties. Want zodra we de tweede ouder toegang geven, is dit ook met inzage in financiele gegevens, het recht op afmelden en aanvragen van extra dagen (met financiele gevolgen). De betalende ouder wil dat in de meeste gevallen niet, waardoor we alleen toegang geven aan de betalende ouder. 

Er zijn drie opties: 
1. We voegen de tweede ouder toe, en de betalende ouder is akkoord dat de tweede ouder dezelfde 'rechten' heeft. 
2. We voegen de tweede ouder niet toe, en de betalende ouder is verantwoordelijk voor het delen van foto's en andere informatie over de kinderen met de tweede ouder. 
3. De tweede ouder sluit een eigen opvang contract af. Dan worden het twee betalende ouders, met beide een eigen inlog en toegang tot het ouderportaal. Dit is een optie als bijvoorbeeld ouder 1 op maandag opvang afneemt en ouder 2 op dinsdag. 

Wij begrijpen dat de ideale optie nog niet beschikbaar is. We hebben dat doorgegeven aan de systeembeheerder om dit op te pakken.
Staat uw vraag er niet bij?

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact met ons op
logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2021 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken