Voor medewerkers: office.com

Alle veelgestelde vragen

Wilt u alle vragen uit een categorie zien? Dat kan door alleen een onderwerp te selecteren en op zoeken te klikken. U kunt ook naar beneden scrollen op deze pagina. Wilt u alle categoriën doorzoeken? Selecteer dan geen onderwerp, maar vul alleen uw zoekwoord in.

Inschrijving & rondleiding

Mijn kind gaat niet naar een IRIS-school. Kan ik wel gebruik maken van de bso?

Hoe kan ik een rondleiding aanvragen?

Inschrijven van tweede/ volgende kindje

Zijn er annuleringskosten?

Zijn er inschrijfkosten verbonden aan inschrijving?

Hoe regel ik opvang?

Geeft inschrijving garantie op een plaatsing?

Wachtlijst

Kan ik mijn kind aanmelden of op de wachtlijst zetten voor twee of meer vestigingen?

Kan ik mijn kind alvast op de wachtlijst zetten voor de BSO?

Wordt er ook een intakegesprek of kennismakingsgesprek gepland?

Wat is mijn kans op plaatsing?

Wanneer hoor ik of er plaats is?

Is er een wachtlijst?

Contractmogelijkheden

Kan ik een opzegging doen voor een halve dag bij afname van een hele dag?

Zijn plaatsingen voor een halve dag mogelijk bij de kinderdagopvang?

Kan ik ook alleen een vakantie-contract afsluiten?

Wat is de opzegtermijn?

Hoe kan ik het opvangcontract opzeggen?

Digitaal ondertekenen contract hoe werkt dat?

Hoe werkt een flexibel contract?

Af en toe heb ik extra opvang nodig, hoe regel ik dat?

Kan mijn kind in vakanties ook alleen een ochtend naar de BSO?

Is er een minimale afnameverplichting?

Welke contractmogelijkheden zijn er?

Intake, wennen & studiedagen

Studiedagen, hoe werkt dat?

Kan mijn kind ook komen wennen?

Wordt er ook een intakegesprek of kennismakingsgesprek gepland?

Kosten

Zijn luiers en voeding inbegrepen bij de prijs?

Waarom moet ik soms meer uur per dag betalen terwijl mijn kind korter aanwezig is?

Waarom zijn er verschillende tarieven en per contract een ander tarief?

Hoe is het maandtarief opgebouwd?

Wat zijn de tarieven bij plaatsing van meerdere kinderen?

Wat zijn de kosten voor de opvang?

Facturatie

Is het mogelijk om de kinderopvangtoeslag rechtstreeks te laten overmaken aan IRIS Opvang

Hoe werkt de facturatie als de opvang start?

Waarom heb ik een eindfactuur ontvangen?

Hoe besteedt IRIS Opvang het geld dat ik betaal voor de opvang?

Waarom staan bij de vakantieopvang op de factuur de tijden ingevuld bij alle dagen?

Kan ik de factuur ook op een andere manier betalen dan via automatische incasso?

Wanneer wordt de factuur geïncasseerd?

Moet ik betalen bij afmelding voor een extra opvang?

Wanneer worden extra afgenomen dagen gefactureerd?

Kinderopvangtoeslag

Verlies van baan en kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Waar vind ik het LRK nummer?

Wat is een LRK nummer?

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan?

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Ouderportaal

Is er een verschil tussen de ouderportaalapp en het ouderportaal via een browser?

Waar vind ik het (ondertekende) plaatsingscontract terug?

Welke ouder ontvangt email van ons?

Ik ben de PIN-code kwijt om in de app te kunnen wat nu?

Wat is de pincode voor de ouderportaal app?

Hoe kan ik inloggen in het ouderportaal?

Wanneer krijg ik toegang tot het ouderportaal?

Wat is de functionaliteit van het ouderportaal?

Vakantie opvang & extra opvang

Hoe bepaal ik het aantal vakantiedagen bij een BSO contract?

Is er opvang tijdens de vakantie?

Kan ik extra dagdelen afnemen?

Openingstijden & Communicatie

Wat is het verschil tussen de nieuwsbrief en een nieuwsbericht?

Is er ook opvang vanaf 6.00 uur of vanaf 6.30 uur?

Zijn er sluitingsdagen?

Wat zijn jullie openingstijden?

Privacy

Registreert IRIS Opvang of kinderen ingeënt zijn?

Waarom heeft IRIS Opvang mijn Burgerservicenummer nodig?

Waarom worden de kinderen op Facebook foto's 'geblurd'?

Compliment, verbeterpunten & klachten

Ik heb een klacht waar kan ik die melden?

Ik heb een compliment, waar kan ik dit melden?

Ik heb een verbeterpunt, waar kan ik dit melden?

Jaarbegroting

Wanneer krijg ik een jaarbegroting van IRIS Opvang?

Waarom krijg ik een jaarbegroting van IRIS Opvang?

Nieuwe locatie(s)

Heb je vragen over de nieuwe locatie IKC Marnix?

Komt er opvang bij de Marnixschool in Kampen?

Peuteropvang

In welke weken is de peuteropvang open?

Waar kan ik een inkomensverklaring opvragen?

Wat moet ik regelen als mijn kind 4 jaar wordt en naar de BSO gaat?

Ik heb een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau, wat moet ik doen?

Heb ik bij de peuteropvang recht op kinderopvangtoeslag?

Kan ik andere dagen combineren?

Inschrijfformulier

Ik wil een gelijk na het eerste kind een tweede kind inschrijven, maar het formulier doet raar. Wat moet ik doen?

Is een flexibel contract mogelijk bij IRIS Opvang?

Hoe kan ik extra informatie doorgeven bij het inschrijven?

Het inschrijfformulier werkt niet, wat kan ik doen?

Overig

Hebben jullie ook buitenbedjes?

Kan mijn kind een warme avondmaaltijd bij jullie eten?

Kan mijn kind ontbijten bij de voorschoolse opvang of kinderopvang?

Ik geef borstvoeding: hoe gaat dat als mijn kindje naar de opvang gaat?

Hoe kan ik de groep bereiken?

Hoeveel pedagogisch medewerkers staan er op de groep?

Wie is Emmi Pikler?

Hoe zijn de leeftijden verdeeld over de groepen?

Gescheiden ouders

Ik wil ook toegang tot het ouderportaal, kan dat?

Wat is de opzegtermijn?

Ik ga scheiden, hoe verwerkt IRIS Opvang dat?

Staat uw vraag er niet bij?

Staat uw vraag er niet bij?

Neem gerust contact met ons op
iris-logo-240x240.jpg
Europa-Allee 10B
038-3333898
serviceteam@irisopvang.nl
© Copyright 2023 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken