Dit is IRIS Opvang

Wij zien elke kinderfase als een prachtige periode, waarin iemand mag groeien, beleven en ontdekken. Het thuisgevoel dat kinderen bij ons ervaren, is hiervoor een stevige basis.

Zo helpen we wijze wereldburgers op weg


Opvang en onderwijs onder één dak

Voor kinderen en ouders/opvoeders is het van meerwaarde dat elke locatie van IRIS Opvang gevestigd is in een IRIS Kindcentrum. De cultuur, structuur en sfeer sluit aan bij de school. Op jonge leeftijd leren kinderen al “hun” gebouw, de wijk en de gezichten om hen heen (her)kennen. De overstap van kinderdagopvang of peuteropvang naar de basisschool en de buitenschoolse opvang verloopt daardoor heel natuurlijk. Dat draagt bij aan het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen.

Huiselijke omgeving

Bij IRIS Opvang begeleiden we kinderen om zelfredzaam te worden binnen de ontwikkeling van hun eigen identiteit. We werken met vaste pedagogische medewerkers op de groepen. Zij stellen het kind centraal en monitoren de individuele behoeften en sluiten hierop aan. Door de huiselijke sfeer ervaren de kinderen rust en ruimte. De afspraken van school zijn ook bij opvang van kracht. Helder, duidelijk en herkenbaar.

Wijze
wereldburgers
op weg

Dit vinden wij belangrijk

Baby’s en jonge kinderen zien opgroeien tot onbevangen mensen met een positief zelfbeeld. Dat is het streven van IRIS Opvang. Wij zijn heel blij met wat wij kinderen elke dag opnieuw bieden. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.

Kinderen voelen zich hier helemaal thuis


Samen voor jouw kind
In elk IRIS Kindcentrum (waar je naast opvang ook basisonderwijs vindt) werken onze pedagogisch medewerkers samen met de leerkrachten en met andere professionals die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen. Bij ons kan je kind zich dus - vanaf de eerste opvangdag tot aan dertienjarige teeftijd - ontwikkelen vanuit dezelfde normen, waarden en afspraken.

Kom jij bij
IRIS werken?

Wij zijn regelmatig op zoek naar pedagogisch medewerkers en andere teamleden voor onze opvang locaties. Ook als er geen vacatures zijn mag je ons benaderen als je deel wilt uit gaan maken van ons enthousiaste team.