Voor medewerkers: office.com
Pedagogische kwaliteit
De opvang van baby’s en kinderen moet vanzelfsprekend gebeuren op een verantwoorde manier. Alles wat wij doen om de kinderopvang en buitenschoolse opvang verantwoord te maken en te houden, noemen we pedagogische kwaliteit. Onze pedagogisch medewerkers spelen hierin een grote rol; zij bieden de veiligheid en geborgenheid die kinderen nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Teamwerk
Bij IRIS Opvang doen we het sámen. We zorgen als team voor de kinderen en ieder teamlid is professioneel, deskundig en ervaren. Hierdoor kunnen we elke taak - hoe groot of klein ook - op een verantwoorde manier uitvoeren. Ieder team stellen we zo samen, dat de medewerkers precies dat kunnen bieden wat op een bepaalde locatie nodig is. We kijken bijvoorbeeld naar het aantal kinderen per locatie en naar welke medewerkers elkaar goed aanvullen en versterken. Zo kunnen we bij IRIS Opvang uitstekend aan de behoeftes van kinderen en ouders/verzorgers voldoen.

Coaching voor medewerkers
Onze pedagogisch medewerkers kunnen rekenen op een goede ondersteuning in hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld van de coördinator kinderopvang op de betreffende locatie. Ook heeft iedere medewerker recht op coaching volgens de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Met behulp van deze coaching zorgen we voor een goede kwaliteit en toegankelijkheid van onze kinderopvang. Voor elk kind staat zijn of haar ontwikkeling, veiligheid en gezondheid voorop.

Reflectie op handelen
Een gecertificeerd medewerker (de pedagogisch coach) filmt zo nu en dan alledaagse situaties op de groep. De pedagogisch medewerkers kijken deze beelden terug, waarbij ze samen reflecteren op hun manier van communiceren en handelen. Ons doel is om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling door aan te sluiten op hun eigen initiatieven. De videobeelden gebruiken we uiteraard alleen intern en direct na analyse wissen we alle opnames.

Baby-training Pikler
Bewegen, spelen en echt contact tijdens de verzorging zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij moeten daarom volop ontwikkelingskansen krijgen, en die geven we hen bij IRIS Opvang graag. Hiervoor hebben onze medewerkers de Pikler-training gevolgd, geïnspireerd op de visie van Emmi Pikler. Het kindbeeld van deze Hongaarse kinderarts en pedagoog gaat uit van de aangeboren nieuwsgierigheid, ontdekkingsdrang en sociale competentie van baby’s. Bij IRIS Opvang zien we deze bij ieder kind en sluiten we erop aan met leuke en geschikte spelletjes.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Elke pedagogisch medewerker bij IRIS Opvang is in het bezit van een VVE-certificaat. Voor de voor- en vroegschoolse educatie van de kinderen gebruiken wij het programma Piramide. Hiermee stimuleren we de ontwikkeling van jonge kinderen, vooral wat betreft hun taal en rekenen, de motoriek en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We volgen de groei van de peuters voortdurend en stemmen ons aanbod hierop af.
Image

DIRECT INSCHRIJVEN

Online en lekker snel

VEELGESTELDE VRAGEN

Bekijk ze hier
iris-logo-240x240.jpg
Europa-Allee 10B
038-3333898
serviceteam@irisopvang.nl
© Copyright 2023 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken