Voor medewerkers: office.com
Veiligheid en hygiene
IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Op elke locatie zijn alle ruimtes brandveilig en schoon. Ook gezondheid en veiligheid in sociaal opzicht staan voorop. Hierdoor vinden kinderen het bij de opvang net zo leuk als thuis én is het er net zo veilig als thuis.

Leiding en toezicht
Professionele medewerkers hebben voortdurend zicht op de kinderen en dus toezicht op hun veiligheid. Zo voelen kinderen zich letterlijk gezien en kunnen ze vol vertrouwen hun omgeving ontdekken. Mocht er eens iets voorvallen - denk bijvoorbeeld aan een kindje dat zich bezeert - dan kan de leiding waar nodig een beroep doen op de professionele achterwacht. Deze persoon is altijd beschikbaar.

Fysieke veiligheid en hygiëne
De fysieke veiligheid van kinderen is voor ouders en voor ons erg belangrijk. Zo zijn alle deuren op de locaties voorzien van vingerbeveiligingstrips en zijn de stopcontacten afgeschermd. Op basis van de GGD-normen stelden we hygiëneprotocollen op en we voeren jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Als hier verbeterpunten uit voortkomen, pakken we deze direct aan om de omgeving voor de kinderen nóg veiliger te maken.

Sociale veiligheid
Zowel bij de kinderopvang als bij de voor- en naschoolse opvang scheppen we een open, warme en huiselijke sfeer, waarin kinderen zich thuis voelen. Elke opvanggroep heeft een vaste leiding, waardoor er een fijne vertrouwensband bestaat tussen kind en medewerker. En iedere dag is er ruimte voor vragen en verhalen. Bijvoorbeeld over school, vriendjes en vriendinnetjes, hobby’s en thuis. Kinderen voelen zich gezien én gehoord.

Respect en anti-pesten
Bij IRIS Opvang willen we dat elk kind zich fijn en veilig voelt. Daarom treden we op tegen pesten. Daarom sluit elke locatie zich aan bij het pestprotocol van de basisschool waarin de opvang is gehuisvest. Kinderen ervaren hier respect en verdraagzaamheid; thema’s waar wij veel waarde aan hechten. Als kind krijg je bij IRIS Opvang de ruimte om helemaal jezelf te zijn.

Professioneel team
Elke opvanglocatie heeft één leidinggevende die samen met de gepassioneerde pedagogisch medewerkers een hecht team vormt. Al deze mensen hebben een diploma van een relevante opleiding. En met regelmatige nascholing houden zij hun kennis en kunde up-to-date. Stagiairs geven we graag de kans om zich bij ons verder te ontwikkelen in hun toekomstige beroep. Omdat zij nog in opleiding zijn, zijn zij áltijd samen met de vaste leiding bij de groep aanwezig.

Beleid voor veiligheid en hygiëne
IRIS Opvang heeft een beleidsplan geschreven, specifiek voor de veiligheid en hygiëne. Binnenkort is dit plan hier te lezen.
Image

DIRECT INSCHRIJVEN

Online en lekker snel

VEELGESTELDE VRAGEN

Bekijk ze hier
logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2022 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken