HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER
Voor medewerkers: office.com
E-mail
info@irisopvang.nl
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
KINDEROPVANG

IRIS Opvang biedt kinderopvang aan op de locatie Fidelio van de Willem van Oranjeschool. De Willem van Oranjeschool is een christelijke Daltonschool. De Dalton kenmerken zijn zelfstandigheid, vrijheid & verantwoordelijkheid, samenwerken en vertrouwen. Op de site van de Willem van Oranjeschool is meer informatie te vinden over de school.

Met de kinderopvang sluiten we zo veel mogelijk aan op de uitgangspunten van de school. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.

06-48182821


Fidelio 14
8265 TA Kampen
LRK: 276221345
kinderopvangfidelio@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. Het pedagogisch werkplan van deze locatie is een verdere invulling van het beleid. Daarin staat hoe wij werken bij deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid kunt u lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

BUITENSCHOOLSE OPVANG

IRIS Opvang biedt buitenschoolse opvang (BSO) aan op de locatie Fidelio van de Willem van Oranjeschool. De Willem van Oranjeschool is een christelijke daltonschool. Op de site van de Willem van Oranjeschool is meer informatie te vinden over de school.

Met de BSO sluiten we zo veel mogelijk aan op de uitgangspunten van de school. Zowel in de organisatie als in de benadering van de kinderen.

06-24743303


Fidelio 14
8265 TA Kampen
LRK: 297287795
bsofidelio@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. Het pedagogisch werkplan van BSO Fidelio is een verdere invulling van het algemene beleid. Daarin staat hoe wij werken bij deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid kunt u lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

Op onze website kunt u uw kind of kinderen aanmelden. Klik daarvoor op inschrijven. Zodra u daar uw gegevens ingevuld hebt, nemen wij contact met u op.

Aandachtspunten

Algemeen pedagogisch beleid >>

Algemeen pedagogisch beleid >>

Een vast dagritme, speelgoed op ooghoogte van het kind, open en respectvolle communicatie.
Veiligheid en gezondheid >>

Veiligheid en gezondheid >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Veilig in zin van brandveilig, gezond en schoon, maar ook in sociaal opzicht.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

Wanneer er signalen zijn rondom een kind die mogelijk wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan moet dit worden gerapporteerd door degene die het heeft gezien/gehoord.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Met de kinderen worden eenduidige afspraken gemaakt over wat wel en niet mag én over de wijze waarop we elkaar aan die afspraken houden. De regels vloeien voort uit de op school geldende richtlijnen.
LEES ALLES OVER LOCATIE FIDELIO

LEES ALLES OVER LOCATIE FIDELIO

IN ONS WEBMAGAZINE!
logo_groen.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2020 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken