HEEFT U EEN VRAAG? KLIK HIER of BEL DIRECT (038-3333898, optie 2)
E-mail
info@irisopvang.nl
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) van de locatie Juliana is op maandagen, dinsdagen en donderdagen geopend. De BSO Juliana maakt gebruik van de ruimtes van de Prinses Julianaschool in 's Heerenbroek. De Prinses Julianaschool vindt het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een christelijk, veilig en overzichtelijk, gestructureerd schoolklimaat, waar wederzijds respect is en ruimte voor iedereen. De kinderen krijgen de gelegenheid om te leren door te doen. Met de buitenschoolse opvang sluiten we hierop aan. 

06-24264473

Zwolseweg 103 bsojuliana@irisopvang.nl
8275 AC ‘s Heerenbroek LRK: 844181407

IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. Het pedagogisch werkplan van BSO Juliana is een verdere invulling van het algemene beleid. Daarin staat hoe wij werken bij deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid kunt u lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.
Op onze website kunt u uw kind of kinderen aanmelden. Klik daarvoor op inschrijven. Zodra u daar uw gegevens ingevuld hebt, nemen wij contact met u op.

Aandachtspunten

Algemeen pedagogisch beleid >>

Algemeen pedagogisch beleid >>

Een vast dagritme, speelgoed op ooghoogte van het kind, open en respectvolle communicatie.
Veiligheid en gezondheid >>

Veiligheid en gezondheid >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Veilig in zin van brandveilig, gezond en schoon, maar ook in sociaal opzicht.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

Wanneer er signalen zijn rondom een kind die mogelijk wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan moet dit worden gerapporteerd door degene die het heeft gezien/gehoord.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Met de kinderen worden eenduidige afspraken gemaakt over wat wel en niet mag én over de wijze waarop we elkaar aan die afspraken houden. De regels vloeien voort uit de op school geldende richtlijnen.
LEES ALLES OVER LOCATIE JULIANA

LEES ALLES OVER LOCATIE JULIANA

IN ONS WEBMAGAZINE!
logo_groen.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl
© Copyright 2019 web by step. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken