Heeft u een vraag? klik hier
Voor medewerkers: office.com
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
Buitenschoolse opvang

Op de locatie BSO Morgenster biedt IRIS Opvang voorschoolse- en naschoolse opvang aan. De BSO maakt gebruik van de ruimtes van basisschool de Morgenster. De gang van zaken wordt op De Morgenster bepaald op basis van het BAS-project: Bouwen aan een Adaptieve School. Dat wil zeggen dat De Morgenster tegemoet komt aan de verschillen tussen kinderen, structuur hoog in het vaandel heeft, kinderen eigen verantwoordelijkheid geeft, positief met kinderen communiceert en kinderen zelfstandigheid bijbrengt. De buitenschoolse opvang sluit hier in haar organisatie en in de benadering van de kinderen op aan.

06-53582541


Akelei 3
8265 KA Kampen
LRK: 161196147
bsomorgenster@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. Het pedagogisch werkplan van BSO Morgenster is een verdere invulling van het algemene beleid. Daarin staat hoe wij werken bij deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid kunt u lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

Op onze website kunt u uw kind of kinderen aanmelden. Klik daarvoor op inschrijven. Zodra u daar uw gegevens ingevuld hebt, nemen wij contact met u op.

Aandachtspunten

Algemeen pedagogisch beleid >>

Algemeen pedagogisch beleid >>

Een vast dagritme, speelgoed op ooghoogte van het kind, open en respectvolle communicatie.
Veiligheid en gezondheid >>

Veiligheid en gezondheid >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Veilig in zin van brandveilig, gezond en schoon, maar ook in sociaal opzicht.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

Wanneer er signalen zijn rondom een kind die mogelijk wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan moet dit worden gerapporteerd door degene die het heeft gezien/gehoord.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Met de kinderen worden eenduidige afspraken gemaakt over wat wel en niet mag én over de wijze waarop we elkaar aan die afspraken houden. De regels vloeien voort uit de op school geldende richtlijnen.
Lees alles over locatie Morgenster

Lees alles over locatie Morgenster

in ons webmagazine!
logo_groen.png
Europa-Allee 10B
038-3333898 (optie 2)
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2020 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken