Voor medewerkers: office.com
Europa-Allee 10B
8265 VB Kampen
Buitenschoolse opvang

Locatie Morgenster biedt buitenschoolse opvang in het pand van basisschool de Morgenster.

Plezier
Bij ons ligt de nadruk op plezier hebben. Dat begint al bij de voorschoolse opvang. Daar mag je vanaf 7.00 uur lekker rustig spelen. Sommige kinderen nemen hun ontbijt mee, dat mag uiteraard. De jongsten brengen wij om 8.30 uur naar de klas, de oudere kinderen gaan zelf. Na schooltijd krijgt iedereen fruit en wat te drinken. Ook is er de mogelijkheid om warm te eten. Dat is prettig als een kind bijvoorbeeld al vroeg moet sporten.

Kleinschalig
Er zijn maximaal dertig kinderen aanwezig per middag. Zodra het kan, splitsen we de groep op leeftijd. De kinderen waarvan de ouders/verzorgers een toestemmingsformulier hebben ondertekend, mogen op bepaalde plekken zonder toezicht buiten spelen. Uiteraard krijgen de jongens en meisjes een tijd mee waarop ze terug moeten zijn. De andere kinderen spelen onder ons toezicht.

Weide en water
We motiveren het buiten spelen en de deur staat open zodra het kan. Kinderen kunnen hier fijn voetballen of spelen met het gevarieerde aanbod aan speelgoed. Onze locatie ligt aan een park met een speelweide waar we graag gebruik van maken. En we organiseren regelmatig leuke waterspelletjes voor de jongens en meisjes.

06-53582541


Akelei 3
8265 KA Kampen
LRK: 161196147
bsomorgenster@irisopvang.nl


IRIS Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleid. In het pedagogisch werkplan van locatie Morgenster staat hoe wij werken op deze locatie. De GGD houdt toezicht op onze werkwijze. Informatie over de veiligheid is te lezen in het laatste inspectierapport van de GGD.

Op onze website kun je jouw kind of kinderen aanmelden. Klik daarvoor op inschrijven. Zodra je daar alle gegevens ingevuld hebt, nemen wij contact met je op.

Zo gaat het bij IRIS Opvang

Algemeen pedagogisch beleidsplan >>

Algemeen pedagogisch beleidsplan >>

Kinderen ontwikkelen zich bij IRIS Opvang al spelend, in hun eigen tempo. Omgaan met anderen, ontplooien van hobby’s en ontdekken van eigen interesses staat voorop.
Veiligheid en hygiëne >>

Veiligheid en hygiëne >>

IRIS Opvang biedt kinderen een veilige omgeving. Op elke locatie zijn alle ruimtes brandveilig en schoon. Ook gezondheid en sociale veiligheid staan op al onze locaties voorop.
Meldcode IRIS Opvang >>

Meldcode IRIS Opvang >>

We willen dat de kinderen het bij ons net zo leuk hebben als thuis. Hier doen we alles aan, bijvoorbeeld goed op de kinderen letten. Bij vermoedens van huiselijk geweld moeten wij volgens de wet de Meldcode gebruiken.
Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Huisregels BSO en KO IRIS Opvang >>

Bij IRIS Opvang mogen kinderen naar eigen inzicht invulling geven aan hun vrije tijd. Om te zorgen dat iedereen het fijn heeft, hebben we samen een paar afspraken gemaakt.
Lees alles over locatie Morgenster

Lees alles over locatie Morgenster

in ons webmagazine
logo_groen.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2021 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken