Voor medewerkers: office.com

Bestuur

IRIS Opvang bestaat uit twee stichtingen. Beide stichtingen hebben hetzelfde college van bestuur. Het college van bestuur wordt gevormd door Henk ter Wee en Gerard Wolters. Zij vormen ook het college van bestuur van IRIS Onderwijs. Meer informatie hierover staat op www.iriskampen.nl

Beide stichtingen hebben geen winstoogmerk. Dat wil zeggen dat de kwaliteit van de opvang belangrijker is dan het resultaat. Natuurlijk is een financieel gezonde organisatie nodig om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Maar de kwaliteit van de opvang is het belangrijkste. Dat is te zien in de scholing voor medewerkers en het openhouden van locaties met weinig kinderen. 

Branchevereniging BMK
IRIS Opvang is lid van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). BMK gaat de dialoog aan met de politiek en beleidsmakers, andere brancheorganisaties, vertegenwoordigers van ouders, werknemersorganisaties, wetenschap, onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties en pers over een integer en optimaal stelsel voor de kinderopvang.

iris-logo-240x240.jpg
Europa-Allee 10B
038-3333898
serviceteam@irisopvang.nl
© Copyright 2023 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken