Voor medewerkers: office.com

Column: van Riëlle

Het zal vast wat spanning geven en wat vragen oproepen nu de opvang weer van start gaat. Hoe zal het gaan met mijn kindje, zal hij/zij er moeten wennen? Zal mijn kind de omgeving nog wel herkennen? Straks herkent mijn kind de pedagogisch medewerker niet meer en… wat als mijn kindje huilt? Wordt het dan opgepakt of van een afstand gesust? 

Vooral het breng en afscheid moment zal misschien spanning geven. Het overdragen van jonge kinderen zonder menselijk contact gaat zo in tegen alles waar u als ouder voor staat en waar wij als opvang voor staan. Over deze vragen hebben we als team ook nagedacht en zijn er verschillende voorbereidingen geweest. Wat kunnen we doen om de afstand letterlijk en figuurlijk te overbruggen en de kinderen toch een warm welkom te geven?

Het van arm op arm overgedragen worden zal er voor de meeste kinderen die naar de kinderopvang (0 tot 4 jaar) gaan voorlopig niet in zitten. Het afscheid zal op een andere manier gaan dan de kinderen zijn gewend en dat kan lastig zijn. Toch proberen we de overdracht zo normaal mogelijk te laten verlopen en voor een vrolijk en liefdevol ontvangst te zorgen. Bij de deur staat een wippertje of een bedje op wielen waar u uw lieveling na een geruststellende knuffel in kunt leggen. Wij kunnen dan uw kindje oppakken eventueel troosten en samen u uitzwaaien. We zullen hier de tijd voor nemen want emotionele veiligheid staat hierbij bovenaan. Vooral bij angst en stress hebben jonge kinderen het nodig dat er lijfelijk contact is. Daarna geven we de kinderen de gelegenheid om rustig te acclimatiseren. Uw kindje zal weer moeten wennen aan de pedagogisch medewerker(s), elkaar, de ruimte, het gebouw en de speel- en leerhoeken. Kinderen hebben hier tijd voor nodig. Alles is weer nieuw. Daarnaast zorgen we ervoor dat we de kinderen voorspelbaarheid geven door net als voorheen een duidelijk ritme aan te houden. Dit is ook belangrijk voor de emotionele veiligheid van een kind.

Misschien vraagt u zich af of we ook anders zullen omgaan met het voeden van uw kindje. Krijgt hij/zij een flesje? Dan doen wij dat net als anders op schoot. Ook een fruit/of groentehap zullen wij gewoon op schoot geven; affectie is de basis voor het brein van het jonge kind om goed te kunnen ontwikkelen. Verder gaan we spelletjes en activiteiten doen om de kinderen weer aan elkaar te laten wennen. Maar ook de gelegenheid te geven om te verwerken wat ze hebben meegemaakt door spel, gesprekjes en creatieve en op expressie gerichte activiteiten.

Via telefoon of mail zullen we de eerste tijd nauw contact hebben. Schroom niet om wat vaker te informeren. Wilt u uw mail/app in de gaten houden voor eventueel vragen van onze kant? Dan houden we de lijntjes lekker kort.

Hopelijk geeft dit alles u vertrouwen; we doen er alles om het zo comfortabel mogelijk te maken voor uw kindje. De rust die u voelt zal uw kind ook voelen.

Een hartelijke groet!

Geschreven door Riëlle van der Veen.
De gebruikte foto's hebben geen relatie met de column.

logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2022 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken