Voor medewerkers: office.com

IRIS Opvang prikkelt leergierigheid met nieuwe activiteiten

IRIS Opvang, met vestigingen in Kampen en ’s Heerenbroek, gaat kinderen op de buitenschoolse opvang nóg meer uitdagen, met nieuwe activiteiten. Om dit optimaal te doen, werkt IRIS Opvang samen met DoenKids uit IJsselmuiden.

IRIS Opvang en DoenKids creëren samen een activiteitenaanbod voor de bso, afgestemd op wat kinderen nodig hebben voor hun groei. DoenKids ondersteunt de pedagogisch medewerkers van IRIS Opvang bij het organiseren van activiteiten. Denk daarbij aan leerzame quizzen, ontdekken door middel van proefjes, creatieve projecten, workshops en sportieve uitdagingen. Op elke bso-locatie wordt gezorgd voor zulke bezigheden; passend bij de tijd van het jaar, de leeftijd van de kinderen en de ontwikkelingen in de 21e eeuw.

 

Kinderen beslissen mee

 

De samenwerking maakt dat IRIS Opvang haar activiteitenprogramma’s op de buitenschoolse opvang goed kan richten op bijvoorbeeld één leeftijdsgroep of een specifiek ontwikkeldoel. De nuttige activiteiten op het gebied van sport, spel, creativiteit, natuur, voeding, techniek, media, muziek en expressie prikkelen de nieuwsgierigheid en leergierigheid van de kinderen. Ook leren de kinderen omgaan met digitale systemen en mogen ze meebeslissen wat zij op een dag doen. Suzan de With, directeur bij IRIS Opvang, licht toe: ‘We bekijken samen met de kinderen het activiteitenaanbod van DoenKids en maken op basis daarvan samen online het programma. Ouders kunnen het vervolgens ook online terugvinden.’

 

 

Gedeelde visie: kinderen uitdagen

De samenwerking tussen de twee organisaties is een logisch gevolg van de visie die IRIS Opvang en DoenKids delen, namelijk dat activiteiten voor basisschoolkinderen aantrekkelijk moeten zijn, de kinderen moeten uitdagen en hen moeten helpen bij het leren en ontwikkelen. Suzan de With vertelt: ‘We deden al veel op de bso-groepen, maar ons aanbod is nu uitgebreider, nog meer ontwikkelingsgericht en zichtbaarder voor ouders en verzorgers, omdat zij voortaan een duidelijk programma te zien krijgen, met een uitgebreide beschrijving en mooie foto’s. Als zij weten wat hun kind op de bso heeft gedaan, kunnen ze ernaar vragen.’

 

Geloof in kunnen

Suzan de With vervolgt: ‘In 2021 bestaat IRIS Opvang 10 jaar. Al 10 jaar geloven wij in het kunnen van kinderen. Daar stemmen we onze activiteiten ook speciaal op af. DoenKids inspireert ons met een activiteitenaanbod waarbij kinderen plezier maken én worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Dit vormt een mooie start van ons tweede decennium.’

logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2022 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken