Voor medewerkers: office.com

Werkgroep competente kind

Wij hebben een werkgroep met de naam 'competente kind'. Zij leggen uit wat competent werken is en wat de werkgroep doet. 

Competent werken
De definitie van competent werken is: De behoefte aan competentie als een basale motivationele neiging die mensen de energie geeft tot aandacht, denken, exploratie en spel. Deze behoefte zorgt ervoor dat mensen op zoek (blijven) gaan naar optimale uitdagingen en activiteiten die aansluiten bij het kind zijn of haar capaciteiten, waarmee ze bepaalde resultaten bereiken en die hun vaardigheden en capaciteiten steeds verbreden. 
Je gaat uit van de intrinsieke motivationele (motivatie die vanuit jezelf komt) neigingen die mensen hebben en die hun energie geeft tot aandacht, denken, exploratie en spel. Deze behoefte zorgt ervoor dat mensen op zoek blijven gaan naar optimale uitdagingen en activiteiten die aansluiten bij de vaardigheden van kinderen, waarmee ze bepaalde resultaten bereiken en die hun vaardigheden en capaciteiten verbreden. Dit sluit weer aan bij de zone van de naaste ontwikkeling.

Stimuleren en ontwikkelen
De werkgroep heeft ongeveer één keer in de zes weken overleg. Tijdens deze bijeenkomsten kijken wij met onze pedagogische kwaliteiten naar competenties en autonomie van de kinderen. Hoe kunnen we de kinderen op een unieke wijze stimuleren, zodat het aansluit bij ieder uniek kind? Samen willen wij ervoor zorgen dat de kinderen zich in een veilige, leerrijke speel-, en leeromgeving kunnen ontwikkelen. Competent werken begint bij vertrouwen en respect wat wij aan de kinderen geven. Hierdoor geef je rust, hierbij is een actieve houding zeer van belang, dus niet achterover leunen en de kinderen maar zelf laten kiezen.

Niet meer doen
Wij willen als werkgroep kijken naar meer diversiteit, uitgaande van het competente kind. Nu doen de pedagogisch medewerkers nog heel veel voor de kinderen, maar willen ernaartoe dat de kinderen meer dingen zelf gaan doen. Denk hierbij aan zelf fruit snijden, de kinderen de afwas laten doen, enz. Ook vullen wij teveel in voor de kinderen in, en wordt er teveel voor hen bepaald.

Wel gaan doen
Op elke locatie willen wij dat er met meer kosteloos-, natuurlijk materiaal gespeeld wordt, zodat de kinderen tot spelen komen. Zo zijn er op de vestigingen al nieuwe spelmaterialen uitgezocht en besteld, zijn we overgegaan van plastic bestek naar alles van glas en ijzeren bestek. En zijn we de samenwerking aan gegaan met DoenKids. Hier hebben we onlangs een hele leuke webinar van mogen volgen.

Vragen?
Vanuit de werkgroep zullen wij regelmatig laten horen op de verschillende locaties. Heb je vragen over het competente werken? Vraag of mail dan één van de onderstaande collega’s.

In de werkgroep zitten de volgende collega's:
Mieneke, van de locatie Bouwman
Gezina, van de locatie Ontdekking
Whitley, van de locatie Rehoboth
Annemieke, van de locatie Flevowijk
Sanne, van de locaties Stroomdal en Oranje
Jolanda, van de locatie Morgenster
Germa, van de locatie Fidelio

logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2022 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken