Voor medewerkers: office.com

Update IKC Marnix

Wij vertellen je graag over de voortgang van de nieuwbouw van IKC Marnix, dat onderdeel uitmaakt van IRIS Onderwijs en Opvang. IKC staat voor IRIS Kindcentrum. De afkorting wordt landelijk ook gebruikt voor Integraal Kindcentrum. 

Ontwerp gebouw
In oktober 2021 organiseerden we een inloopavond, waarop ouders/verzorgers en buurtbewoners het definitieve ontwerp van de nieuwbouw konden bewonderen. 19 Het Atelier Architecten ontwierp voor ons een uniek gebouw, dat aansluit op onze kijk op onderwijs en kinderopvang. Ook past het ontwerp bij de gedachte achter het IKC: de doorlopende ontwikkeling van kinderen, via kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang. De architecten bekeken eveneens hoe ze het nieuwe pand bouwkundig gezien mooi konden inpassen in de wijk. De reacties die wij ontvingen op het ontwerp waren allemaal positief. Inmiddels heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend.

Tijdelijke locatie
De gemeente vond voor De Marnixschool een fijne tijdelijke locatie. Ze gaan naar de oude bibliotheek aan de Kennedylaan. Dit gebouw wordt van binnen helemaal aangepast, zodat er onderwijs gegeven kan worden aan de kinderen.

Planning
De aanbesteding voor de werkzaamheden aan IKC Marnix is in volle gang. Eind maart 2022 verwachten we te weten wie het nieuwe pand gaat bouwen. Omdat we rekening houden met de natuur, beginnen we pas na het broedseizoen met de sloop van het huidige gebouw. Rond de zomervakantie is de verhuizing naar de tijdelijke locatie. De laatste schooldag van dit jaar is daarom op dinsdag 12 juli in plaats van donderdag 14 juli. Zo heeft het team tijd om alles in te pakken voor de verhuizing. De sloop start vervolgens op woensdag 20 juli. Op een later moment volgt hierover meer gedetailleerde informatie.

Komende schooljaren
We verwachten dat de sloop van het huidige pand en de bouw van ons nieuwe onderkomen een jaar zullen duren. Rond de zomervakantie van 2023 kan het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden, om het schooljaar 2023-2024 te starten in het nieuwe IKC Marnix. Hier krijgen de kinderen alle kansen om te groeien, in een veilige, vertrouwde en leerrijke omgeving. 

Vragen
Heb je vragen over de bouw van IKC Marnix? Of wil je meer weten over het nieuwe gebouw? Neem dan contact op met Simone van Dijk. Zij is directeur van de Marnixschool.

logo_paars.png
Europa-Allee 10B
038-3333898
info@irisopvang.nl

IRIS Opvang is onderdeel van
IRIS Christelijk onderwijs & opvang

Image
© Copyright 2022 Kamels. Alle rechten voorbehouden.

Zoeken